Rozwód z powodu zdrad małżeńskich – jak uzyskać dowody za pomocą biura detektywistycznego?

Rozwód z powodu zdrad małżeńskich - jak uzyskać dowody za pomocą biura detektywistycznego?

Jednym z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa jest zdrada jednego z partnerów. Ta upoważnia do wystąpienia o rozwód z orzeczeniem o winie. Jego uzyskanie pozwala m.in. na otrzymanie alimentów na życie. Aby jednak sąd je przyznał, wina (zdrada) muszą być udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Jak to zrobić? Czy może w tym pomóc biuro detektywistyczne?

Zdrada  – główna przyczyna rozwodu

Liczba rozwodów w Polsce rośnie z roku na rok. Jedną z najczęstszych przyczyn jest niedochowanie wierności małżeńskiej. Ta może mieć wymiar zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Oznacza to, że podstawą do orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka może być np. flirt korespondencyjny, nawiązanie platonicznej, ale zażyłej relacji z inną osobą.

Jak udowodnić zdradę współmałżonka przed sądem?

Rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na łatwiejsze dochodzenie praw w zakresie opieki nad dziećmi czy alimentów dla siebie. O uznanie winy współmałżonka wnieść może każda osoba zdradzana. Musi ona jednak pamiętać, że obowiązek udowodnienia niewierności partnera jest po jej stronie. Tym samym jest ona zobowiązana do przedstawienia w sądzie dowodów na zarzuconą współmałżonkowi zdradę. Do takich zalicza się:

  • Zdjęcia i filmy,
  • Bilingi i nagrania z rozmów telefonicznych,
  • Korespondencje: e-maile, SMS-y, rozmowy na komunikatorach i czatach;
  • Zeznania świadków,
  • Przesłuchanie stron.

Jak uzyskać dowody zdrady małżeńskiej?

Z pozoru pozyskanie dowodów na niewierność wydaje się łatwe, praktyka pokazuje, że tak jednak nie jest. Ich zgromadzenie utrudnia emocjonalny stosunek do sprawy, niemożność legalnego pozyskania i przetwarzania danych osobowych, a także nieznajomość najnowszych technik i technologii. Chcą więc skutecznie pozyskać dowody niewierności małżeńskiej, w sprawę warto zaangażować biuro detektywistyczne. Jak ono może pomóc? Przede wszystkim dostarczyć informacje i dokumenty, które będzie można przedstawić w sądzie lub wykorzystać w czasie negocjacji/mediacji.

Dowody zdrady przedstawione przez biuro detektywistyczne mogą mieć formę: ustaleń i pisemnych raportów, zdjęć, filmów, nagrań audio, zapisów rozmów i wiele innych. Biuro detektywistyczne Operand pomoże też znaleźć ewentualnych świadków zdrady, a także przeanalizować dokumentację np. wyciągi bankowe, rezerwacje hotelowe, paragony potwierdzające zakup prezentów dla osoby trzeciej, itp. Oprócz tego Klient uzyskać może dokumentację spotkań w miejscach publicznych czy materiał potwierdzający spędzenie czasu w jednym pomieszczeniu przez parę kochanków. W Operand dowody pozyskiwane są zarówno w procesie obserwacji podejrzanego współmałżonka, jak i z wykorzystaniem technik informatyki śledczej pozwalającej uzyskać dane z komputera, telefonu, tabletu.

Rolą prywatnego detektywa jest dostarczenie solidnych materiałów ukazujących niewierność małżeńską. Są one zdobyte legalnie, a więc mogą być dopuszczone do postępowania sądowego i nie stanowią tzw. dowodów z zatrutego drzewa. Dzięki nim rozwód z orzeczeniem o winie stanowi tylko formalność.