Rodzaje kart lojalnościowych, które się sprawdzają

Rodzaje kart lojalnościowych, które się sprawdzają

Karta lojalnościowa jest nieodzownym elementem każdego programu lojalnościowego. Pozwala naliczać punkty i upoważnia do odbioru nagród. Jest elementem identyfikującym członkostwo w programie. Tradycyjnym rozwiązaniem jest plastikowa karta lojalnościowa, przypominająca wyglądem kartę płatniczą. Jej nowoczesną alternatywą jest mobilna karta, czyli jej elektroniczny odpowiednik w telefonie. Która opcja jest tą korzystniejszą?

Plastikowe karty lojalnościowe

Są powszechnie znane i stosowane pomimo pojawienia się nowego rozwiązania jako efekt dynamicznie postępującej cyfryzacji. Plastikowe karty lojalnościowe najczęściej są wielkości karty płatniczej, chociaż zdarzają się też mniejsze rozmiary. Aby punkty w sklepie zostały naliczone, konieczne jest fizyczne posiadanie karty, która zostanie zeskanowana po dokonaniu zakupów.

Plastikowe karty lojalnościowe klienci noszą najczęściej w portfelach. Ze względu na członkostwo w wielu programach lojalnościowych mogą zajmować w nich dużo miejsca. Dla niektórych jest to problematyczne i mało wygodne rozwiązanie. Ponadto obecnie płatności można dokonywać za pomocą telefonu, co oznacza, że nie ma konieczności posiadania przy sobie portfelu z gotówką i kartą płatniczą. Zdarza się więc, że uczestnik programu lojalnościowego nie ma karty i tym samym nie mogą zostać mu naliczone punkty.

Ze względu jednak na przyzwyczajenie klientów, szczególnie osób starszych i zwolenników tradycyjnych rozwiązań, plastikowe karty lojalnościowe wciąż są w użyciu. W wielu przypadkach jednak firmy decydują się je zastąpić kartami mobilnymi.

Mobilne karty lojalnościowe

Wraz z rozwojem cyfryzacji oraz poszerzaniem się funkcji smartfonów zaczęto wprowadzać zmiany w kartach lojalnościowych. Obecnie można je mieć w telefonie w wersji wirtualnej. Istnieją specjalne aplikacje do przechowywania wszystkich kart lojalnościowych, dzięki czemu nie ma konieczności noszenia ich w portfelu. To wygodne rozwiązanie, szczególnie że mobilność z każdym kolejnym rokiem nabiera na znaczeniu. Z raportu State of Mobile 2023 wynika, że korzystamy ze smartfonów średnio 5 godzin dziennie, czyli o 12 minut dłużej niż wskazywały na to badania z roku poprzedniego. Z kolei z badania „10 lat Mobilnej Rewolucji” dowiadujemy się, że 95% osób w wieku 20-29 lat i 93% 30-latków posiada smartfon.

Dane mogą wskazywać na rosnącą przewagę mobilnych odpowiedników tradycyjnych kart lojalnościowych. Nie ma ryzyka ich zgubienia, nie trzeba mieć przy sobie portfela podczas zakupów i łatwiej jest znaleźć odpowiednią kartę w aplikacji niż w portfelu.

Idąc o krok dalej, w programie lojalnościowym można wykorzystać aplikację, w której znajduje się również miejsce na wirtualną kartę lojalnościową, jak jest to w przypadku oprogramowania Loyalty Starter. Aplikacja stwarza znacznie więcej możliwości wykorzystania potencjału programu lojalnościowego. Służy nie tylko do naliczania punktów, ale również umożliwia dostęp do katalogu nagród, spersonalizowanych promocji i ofert specjalnych. Organizatorom programów lojalnościowych pozwala na analizę zachowań zakupowych klientów i stały kontakt z uczestnikami programu.

Rozwiązanie hybrydowe, czyli karty lojalnościowe w dwóch wersjach

W sytuacji, kiedy w istniejącym już programie lojalnościowym obsługiwane są plastikowe karty, to można zastanawiać się nad słusznością ich zamiany na mobilne odpowiedniki. Pojawiają się obawy, czy nie będzie to za duża rewolucja dla stałych klientów, szczególnie jeśli są przyzwyczajeni już do tradycyjnego rozwiązania. W takim przypadku można przeprowadzić ankietę dotyczącą ewentualnej zmiany i na podstawie jej wyników podjąć decyzję o rezygnacji z plastikowych kart i wprowadzeniu mobilnych lub pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu. Drugą opcją jest uzupełnienie kart plastikowych o wirtualne. Taka hybryda daje uczestnikowi programu wybór – sam decyduje, z której karty chce korzystać.

Wybierając rodzaj kart lojalnościowych, trzeba w pierwszej kolejności przeanalizować preferencje klientów. Ważną rolę z pewnością odgrywa ich wiek, a także codzienne nawyki. Warto się również zastanowić, czy program lojalnościowy ma obejmować jedynie zbieranie punktów przez jego uczestników i wymianę ich na nagrody czy być bardziej rozbudowanym narzędziem marketingowym wspierającym komunikację i relacje z klientami.