Rodzaje badań nieniszczących

Rodzaje badań nieniszczących

Ocena stanu technicznego konstrukcji czy instalacji jest kluczowa, by zapewnić jej trwałość i niezawodne działanie. Diagnostyka maszyn jest z kolei nieodzownym elementem zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym przy urządzeniu. Zapobiega także nagłym awariom, które generują koszty. Elementy mechaniczne maszyny oraz konstrukcje i instalacje sprawdza się przy pomocy badań nieniszczących. Czym są i jakie rodzaje się wyróżnia?

Badania nieniszczące – czym są?

Badania nieniszczące maszyn i konstrukcji stanowią grupę metod badawczych, które dostarczają informacje na temat stanu obiektu bez wpływania na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Mówiąc najprościej, jest to kontrola poszczególnych elementów tak, aby wyeliminować wadliwe produkty. Dzięki temu już na wczesnym etapie produkcji wykrywa się to, co z jakiegoś powodu nie spełnia norm i tym samym nie wprowadza tego do obiegu, oszczędzając pieniądze. Nazwa: badania nieniszczące, wzięła się od tego, że do przeprowadzenia kontroli produktu nie trzeba produktów w żaden sposób naruszać.

Badania nieniszczące – rodzaje

Proces kontroli jest kilkuetapowy i zawsze dostosowany do sprawdzanego produktu. Najpierw konstrukcję czy maszynę sprawdza się wizualnie, a następnie dobiera odpowiednią metodę.

  • Metoda ultradźwiękowa

Jest to metoda objętościowa, polegająca na wprowadzeniu do produktu fal ultradźwiękowych za pomocą głowicy. W trakcie procesu obserwuje się zarejestrowane impulsy, które rozchodzą się od miejsc, w których występują nieciągłości materiału.

  • Metoda penetracyjna

To stara, lecz sprawdzona meta pozwalająca wykryć nieciągłości otwarte zarówno w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych, a także niemetalicznych. Jest to badanie powierzchniowe, podczas którego penetrant, czyli ciecz o odpowiednich właściwościach wnika w głąb sprawdzanego materiału.

  • Defektoskopia magnetyczno – proszkowa

Do tego badania wykorzystuje się prąd stały i zmienny, a jego główne zastosowanie to przemysł lotniczy, motoryzacyjny i energetyczny. Bada się wszelkie złącza, skuwki i odlewy. Wyróżnia się dwie techniki badania: proszkiem natryskiwanym gruszką i technikę czarno – białą.

Inne rodzaje badań nieniszczących to badania radiograficzne, badania makrograficzne urządzeń spawanych, ultradźwiękowe pomiary grubości, badanie szczelności metodą pęcherzykowo-próżniową, pomiary twardości twardościomierzem przenośnym, skanowanie radiogramów. Tego typu badania można zlecić np. firmie Palab, która profesjonalnie zajmuje się takimi kontrolami.