Program do fakturowania z magazynem – na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę?

Program do fakturowania z magazynem - na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę?

Program magazynowy i księgowy połączone w jedno rozwiązani to nie tylko szansa na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych, skrócenie czasu obsługi dokumentacji, przyspieszenie obiegu dokumentów. To także większą kontrola nad działaniem małej czy średniej firmy. Eksport danych w każdym momencie pozwala ci zorientować się w sytuacji firmy.

Program do faktur z magazynem

Prosty w obsłudze program księgowo-magazynowy może okazać się ogromną zmianą w codziennym funkcjonowaniu firmy. Wystawianie faktur, obsługa czytników kodów kreskowych, rejestrowanie zmian na podstawie dokumentów kasowych — wszystkie te czynności mogą zostać znacznie uproszczone. Połączenie magazynu z księgowością sprawia, że każda faktura VAT natychmiast znajduje przełożenie w zmianie stanów magazynowych. Koszty obsługi magazynu i księgowości spadają, ponieważ te dwa działy przestają dublować swoje obowiązki, praca z czytnikami kodów kreskowych jeszcze bardziej przyspiesza prace, a tym masz poczucie kontroli i ewidencji przychodów, ja i stanów magazynowych. Prosty w obsłudze program pozwala ci zatrudniać pracowników, którzy dopiero będą poszerzać swoje doświadczenie. Pełna obsługa kodów kreskowych oraz projektowanie etykiet logistycznych ułatwi zarządzanie każdym magazynem.

Automatyczne pobieranie danych kontrahentów i nie tylko

Program do faktur z magazynem to program magazynowy i księgowy w jednym. Pozwala on na wystawianie różnych rodzajów faktur: od faktur proforma, VAT, faktur walutowych, faktur eksportowych, zaliczkowych, korygujących itd. W programie wykorzystano szereg narzędzi, które mają wspierać w procesie wystawiania faktury. Automatyczna baza kontrahentów, którą możesz stworzyć samodzielnie, pozwala przyspieszyć proces wystawiania dokumentów, ponieważ nie ma potrzeby każdorazowego wpisywania wszystkich danych. Dane nowego klienta możesz pozyskać z bazy GUS poprzez numer NIP, co także ułatwia przygotowanie dokumentu. Masz możliwość stworzenia własnych słowników, definicji jednostek miar, sposobów płatności, list numerów kont bankowych, grup towarów, grup klientów, konfiguracji stawek VAT. To wszystko sprawia, że zarówno dokumenty magazynowe, jak i faktury są idealnie dostosowane do specyfiki twojej działalności. W ramach jednego konta możesz wprowadzić szereg rozwiązań, które znacząco ułatwią codzienną obsługę działalności firmy.

Co liczy się podczas wystawiania faktur?

Możliwość dostosowywania wyglądu faktury do potrzeb konkretnej firmy, funkcjonalności pozwalające korzystać z baz kontrahentów, odpowiednio przygotowanych cenników i rejestrów produktów to bardzo cenne rozwiązania, natomiast dla wielu przedsiębiorców liczą się także inne funkcje. Rozbudowany program magazynowy to cenne wsparcie przy integracji polityki księgowej i magazynowej firmy. Wszelkiego rodzaju listy i bazy to bezcenne wsparcie pozwalające szybciej wystawiać odpowiednie dokumenty, a jednocześnie unikać wielu błędów i pomyłek. Wielu przedsiębiorców ceni sobie:

  • Listę firm i dokumentów,
  • cennik z możliwością wydruku,
  • eksport i import danych z różnorodnych baz (SQl, CSV, HMTL, XML i inne),
  • definiowanie trzech poziomów cen towaru (podstawowa, hurtowa, promocja/wyprzedaż).

Bardzo cennym rozwiązaniem jest automatyczne gromadzenie danych w bazach towarów oraz firm. Wystarczy, że stworzysz jeden dokument dla danego kontrahenta, a jego dane zostają automatycznie zaimportowane do baz programu. Będziesz mógł z nich więc skorzystać przy analogicznej czynności, a także przygotowaniu innych dokumentów. Liczy się także możliwość szybkiej identyfikacji po numerze NIP, skrótach, indeksach i nazwach.

Program do wystawiania faktur VAT — cenne funkcjonalności

Program do wystawiania faktur może sprawić, że obsługa drukarek fiskalnych będzie znacznie prostsza, a kontrola tego, co dzieje się na magazynie, bardziej efektywna. Program do fakturowania może udostępnić ci także bardzo cenną funkcję raportów. Chodzi tutaj zarówno o sprzedaż, jak i ewidencję VAT. Tego typu funkcjonalności pozwalają analizować sprzedaż, obserwować rozwój firmy. Raporty generowane przez program do wystawiania faktur mogą dać ci bezcenne dane pozwalające wyciągać istotne z perspektywy rozwoju firmy wnioski. Możesz optymalizować, poprawiać, planować, wyznaczać kierunki rozwoju. Raporty pomagają także w codziennej pracy:

  • tworzyć rejestry sprzedaży dla potrzeb VAT,
  • przygotowywać dokumenty do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów,
  • podejmować działania na rzecz bilansowania sprzedaży i zakupów według kontrahentów lub towarów z dowolnego przedziału czasowego oraz wybranej waluty,
  • kontrolować należności, prowadzić rejestr płatności,
  • rozliczać poszczególne faktury oraz konkretnych klientów,
  • kontrolować terminy płatności, łatwo identyfikować przeterminowane płatności, drukować wezwania do zapłaty, wysyłać upomnienia na adres e-mail.

Warto zastanowić się, jakie potrzeby ma księgowość w twojej firmie, które funkcjonalności mogą przynieść znaczące zmiany w codziennej pracy. Program do fakturowania można dostosować do własnych potrzeb i warto korzystać z tej możliwości.