Czym są i do czego stosuje się natryski bezpieczeństwa?

natryski bezpieczeństwa

Wiele osób zastanawia się nad tym, czym właściwie są natryski bezpieczeństwa oraz oczomyjki. Tymczasem okazuje się, że wykorzystuje się je w wielu zakładach pracy. Trzeba bowiem mieć świadomość tego, że niektóre zawody mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dzięki natryskom można zaś zminimalizować szkodliwy wpływ czynników na przykład na nasz narząd wzroku.

Natryski bezpieczeństwa — najważniejsze informacje

Jak zaznaczono na wstępie, natryski bezpieczeństwa znajdują się w wielu zakładach pracy. Ich inna nazwa to urządzenia awaryjne. Są one stosowane przede wszystkim w miejscach, w których pracownicy są narażeni na wpływ szkodliwych dla zdrowia, a nawet i życia substancji. Mowa tu między innymi o substancjach radioaktywnych czy toksycznych.

Natryski bezpieczeństwa umożliwiają bowiem natychmiastowe spłukanie z powierzchni skóry bądź ubrań niebezpiecznych substancji. Dzięki temu możliwe jest niekiedy uniknięcie trwałych uszkodzeń ciała. Warto nadmienić, że korzystanie z natrysków bezpieczeństwa jest konieczne zawsze wtedy, gdy doszło do kontaktu z niebezpieczną substancją bądź substancjami. Nie należy więc zwlekać ze skorzystaniem z awaryjnego prysznica.

Czym są oczomyjki?

Jak zaznaczono powyżej, w miejscach, które narażają pracowników na kontakt z różnego rodzaju niebezpiecznymi substancjami, powinny znajdować się natryski bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec. W takich miejscach nie powinno brakować również oczomyjek. Oczy są bowiem szczególnie wrażliwym organem. Mogą więc ulec różnego rodzaju uszkodzeniom na skutek kontaktów z niebezpiecznymi substancjami. Mogą to być na przykład środki chemiczne, a także szkodliwe pyły.

Dzięki oczomyjkom możliwe będzie natychmiastowe usunięcie groźnych substancji. Konieczne będzie jednak podjęcie innych działań, do których należy niekiedy kontakt z lekarzem. Dzięki oczomyjkom możliwe staje się jednak uzyskanie doraźnej pomocy. Pozwoli to nie tylko na ochronę wzroku, ale również na usunięcie dyskomfortu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, w jakich miejscach znajdują się natryski bezpieczeństwa oraz oczomyjki. Przede wszystkim, będą to miejsca, w których jesteśmy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, jak wspomniano powyżej.

Urządzenia awaryjne będą więc znajdowały się przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków, odlewniach, stacjach zmiękczania wody, a także w miejscach przeładunku chemikaliów. Przydadzą się również w laboratoriach czy szpitalach. Warto jednak pamiętać o tym, aby urządzeń awaryjnych używać zawsze zgodnie z zaleceniami ich producenta. Konieczne może więc okazać się staranne przeczytanie instrukcji BHP.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż natryski nie nadają się do oczyszczania oczu. Strumień wody mógłby być bowiem zbyt intensywny. Wówczas mogłoby dojść do dodatkowego podrażnienia narządu wzroku. Jeśli więc oczy miały kontakt z niebezpiecznymi substancjami, konieczne będzie wykorzystanie oczomyjek. Najlepiej, więc jeżeli w zakładzie pracy znajdą się zarówno oczomyjki, jak i natryski.