Na czym polega faktoring z finansowaniem zakupów?

Na czym polega faktoring z finansowaniem zakupów?

Zatory płatnicze pojawić się mogą niespodziewanie. Brak płatności od kilku klientów stwarza problem. W takim przypadku należy zdecydować się na pomoc z zewnątrz, co pozwoli utrzymać sprawnie funkcjonujący łańcuch dostaw i utrzymać odpowiednie relacje z kontrahentami. Jeśli nagle zabraknie gotówki, nie trzeba od razu ubiegać się o kredyt. Jedną z form pomocy jest faktoring z finansowaniem zakupów.  

Pomoc finansowa – kredyt czy inne rozwiązanie?

Kiedy przedsiębiorcy zmagają się ze spłatą należności za faktury, zazwyczaj rozważają opcję wzięcia kredytu obrotowego. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Choć pomaga to rozwiązać problemy finansowe, uzyskanie go trwa dość długo. Przedsiębiorca musi uporać się z wypełnianiem wielu formalności i oczekiwać na decyzję.

Finansowanie zakupów – sposób na poprawę sytuacji finansowej

Innym rozwiązaniem jest faktoring z finansowaniem zakupów. Jedynym obowiązkiem zainteresowanego jest przedłożenie faktur zakupowych firmie faktoringowej, która opłaca należności. Dodatkową zaletą tej opcji jest wydłużony termin płatności.

Terminowa lub wcześniejsza zapłata za faktury może wiązać się z prawdopodobieństwem otrzymania rabatów. To oczywiście nie jedyny plus. Dzięki szybkiemu regulowaniu płatności możliwa jest natychmiastowa sprzedaż towarów oraz usług, a tym samym – generowanie kolejnych zysków. Z kolei niższe koszty towarów, uzyskane za sprawą rabatów, mogą wpłynąć na amortyzację produktu, co ułatwi uzyskanie większych zysków. Ponadto instytucja finansowa płaci za fakturę do dostawcy. W przypadku kredytu środki otrzymuje klient, co dodatkowo opóźnia dokonanie przelewu.

Finansowanie zakupów – korzyści

Finansowanie zakupów odbywa się znacznie szybciej niż wzięcie kredytu. Cały proces można załatwić zdalnie. W tym przypadku nie są potrzebne dodatkowe zabezpieczenia, a limit wynika z wyciągów za okres pół roku. Ta metoda finansowania umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań, nie wpływa negatywnie na postrzeganie firmy, a także ułatwia zachowanie dobrych relacji z kontrahentami.

Finansowanie zakupów – jak się o nie ubiegać?

Aby móc skorzystać z opcji finansowania zakupów, niezbędne są dowód osobisty, dane przedsiębiorstwa, a także wyciąg z konta z firmy za okres 6 miesięcy. Należy również wskazać kontrahentów, czyli dostawców, którzy mają być objęci usługą. Dzięki informacjom pozyskanym z konta przedsiębiorstwa ustalony zostanie limit finansowy, do którego faktor będzie spłacać należności. Ci, którzy chcą złożyć wniosek o finansowanie zakupów mogą zrobić to poprzez stronę internetową firmy faktoringowej.

Jedną z firm, która oferuje usługi tego typu jest Faktoria, działający na rynku finansowym od wielu lat. To rzetelny partner współpracujący ze znanymi markami, np. Speedtrans, Erfe, Prokomtel i innymi. To spółka zależna Grupy Kapitałowej Nest Bank, działająca na rzecz klienta biznesowego. Faktoria oferuje usługi finansowania z przejęciem ryzyka, sprzedaży, usług indywidualnych oraz Spingo.