audyt bezpieczeństwa maszyn

Na czym polega audyt bezpieczeństwa maszynowego?

Różności

Aby potwierdzić bezpieczeństwo zdrowia i życia podczas korzystania z maszyn konieczne jest przeprowadzenie audytu wraz z analizą ryzyka. Uzyskany raport pozwoli ocenić stan układów bezpieczeństwa oraz wskaże wymagane działania celem zwiększenia bezpieczeństwa. Taki audyt pozwoli sprawdzić, czy wszelkie czynności i operacje wykonywane przez urządzenia są bezpieczne.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa maszyn?

Audyt bezpieczeństwa maszyn ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i pełnej funkcjonalności urządzenia wraz z jego bezawaryjnością. Jego celem jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz stan techniczny danego rozwiązania technicznego.

Taki audyt ma na celu zweryfikowanie dokumentacji maszyny, dokonanie oceny danego urządzenia oraz wszelkich instalacji, a także przygotowanie raportu wraz z proponowanymi rozwiązaniami korygującymi, które zapewnią bezpieczną pracę i dłuższą żywotność oraz bezawaryjność.

Jak wygląda audyt bezpieczeństwa maszyn?

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa maszyn musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Podyktowane jest to koniecznością jego znajomości budowy urządzeń oraz wymagań norm i dyrektyw europejskich. Pierwszym krokiem do przeprowadzenia audytu, jest ustalenie obowiązujących aktów prawnych i stworzenie tak zwanej listy kontrolnej.

Kolejnymi czynnościami będzie ocena jak działa dana maszyna oraz czy jej funkcjonowanie nie zagraża życiu użytkownika lub bezpieczeństwu całego zakładu. Kontroli podlega między innymi czas zatrzymania, wymiary osłon, temperatura powierzchni, poziom hałasu lub parametry ergonomiczności. Dodatkowo podczas audytu bezpieczeństwa maszyn poddane weryfikacji będą dokumenty takie jak instrukcje, schematy czy deklaracja zgodności. Równie ważne jest skontrolowanie obwodów sterowania odpowiedzialnych za funkcje elektryczne, pneumatyczne czy hydrauliczne.

Kto może przeprowadzić audyt bezpieczeństwa maszyn?

Poddanie maszyny audytowi, który ma wykryć ewentualne niedociągnięcia, powinno być dla właściciela urządzenia zadaniem priorytetowym. Dzięki temu może on w porę zareagować na niewłaściwą lub niebezpieczną pracę maszyny – szybka interwencja pozwoli uniknąć poważnych szkód zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Audytorzy z firmy INEE Industry przeprowadzą rzetelną analizę pracy urządzeń, co pozwoli w porę wykryć zagrożenia. Sporządzony raport pozwoli na podjęcie odpowiednich działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Uzupełnieniem raportu może być wykonanie i wdrożenie projektu dostosowania maszyn do wymagań Dyrektywy Maszynowej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze