Kim jest mówca motywacyjny i na czym polega jego praca?

mówca motywacyjny

Kariera zawodowa i odnoszone na jej polu sukcesy są niezwykle ważną częścią życia i wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych oraz jak sami siebie oceniamy. Chcemy być nie tylko doceniani za swoją pracę, równie ważne jest odczuwanie satysfakcji z wykonywanych zadań. Praca wielu z nas polega na wykonywaniu każdego dnia tych samych lub podobnych czynności – ta powtarzalność po pewnym czasie może zacząć być nużąca. Nietrudno wówczas stracić zapał i motywację do jej wykonywania. Może się to wiązać z niewielkim, krótkotrwałym kryzysem, lub z dużo groźniejszym wypaleniem zawodowym. Kluczowa z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy, jest troska o odpowiednie nastawienie – satysfakcja zaangażowanego pracownika idzie w parze z jego wydajnością i efektywnością. Sposobem wspierania odpowiednich postaw może być skorzystanie z pomocy mówcy motywacyjnego.

Kim najczęściej są mówcy motywacyjni?

Motywacja do działania to podstawowe zadanie stawiane przed mówcami motywacyjnymi. Nakłonienie swoich słuchaczy do systematycznej pracy wymaga od mówcy motywacyjnego wiarygodności. Bez wątpienia buduje ją wizerunek mówcy: zwycięzcy, który doskonale wie, jak osiągać stawiane przed sobą cele i pokonywać napotykane po drodze trudności. Swoim doświadczeniem oraz sekretami pracy nad osiągnięciem sukcesu mogą podzielić się ci, których sukcesy znane są opinii publicznej – gwiazdy estrady, naukowcy, lekarze, a także wybitni sportowcy, którzy po zakończeniu wyczynowego uprawiania sportu, postanowili podzielić się wypracowanymi przez siebie sposobami skutecznej motywacji i dążenia do osiągania zamierzonych celów z innymi.

Jedną z takich osób jest 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Dzieląc się ze swoimi słuchaczami doświadczeniami, które zagwarantowały mu niewątpliwy sukces i tytuły sportowe, już od lat wspiera biznes jako mentor i mówca motywacyjny. Dzięki wieloletniej karierze sportowej, w trakcie której osiągnął wiele sukcesów, już od lat wspiera biznes jako mentor i mówca motywacyjny. Dzięki wieloletniej karierze sportowej, w trakcie której osiągnął wiele sukcesów, już od lat wspiera biznes jako mentor i mówca motywacyjny. Dzięki wieloletniej karierze sportowej, w trakcie której osiągnął wiele sukcesów, bardzo dobrze wie, co zrobić, żeby właściwie pobudzić się do działania i zwiększyć świadomość własnej wartości.

Jakie zadania są stawiane przed mówcami motywacyjnymi?

Działanie mówcy motywacyjnego opiera się na wiedzy z zakresu socjologii i psychologii. W pracy mówcy motywacyjnego nie chodzi tylko o to, żeby przekazywać słuchaczom, jakie korzyści osiągną po zrealizowaniu postawionych przed nimi zadań. Głównym celem jest nakreślenie słuchaczom sensu zmiany stworzonych przez nich wcześniej schematów działań po to, żeby potrafili znaleźć w sobie więcej motywacji do dobrego i terminowego wykonywania powierzonych im zadań.

Przekazana słuchaczom wiedza o sposobach konsekwentnego dążenia do osiągnięcia celu jest bezcenna. Systematyczne – by nie powiedzieć uporczywe – wdrażanie swoich planów w życie jest bowiem najtrudniejszym etapem zmiany. Negatywne myśli, które pojawiają się, gdy realizacja zakładanych celów nie przebiega zgodnie z planem, potrafią zrujnować każde przedsięwzięcie. Mówca motywacyjny ma za zadanie wskazanie swoim słuchaczom sposobów na wyzbycie się negatywnych schematów myślowych i na znalezienie sposobów radzenia sobie z trudnościami!