Kim jest CIO i jak ustanowić go w firmie?

Kim jest CIO i jak ustanowić go w firmie?

Gdy firma wymaga specjalisty w zakresie informatyki, który będzie zarządzał obszarem IT, potrzebuje ona CIO – Chief Information Officera.

Coraz więcej firm ustanawia stanowisko CIO, czyli osoby, która odpowiedzialna jest za technologie informacyjne. Kim dokładnie jest Chief Information Officer? Czym zajmuje się ten specjalista? W jaki sposób można zapewnić jego wsparcie w firmie, także bez ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia?

Kim jest Chief Information Officer – CIO?

Chief Information Officer, czyli w skrócie CIO jest specjalistą, który w firmach odpowiedzialny jest za stan technologii informacyjnych, w tym za ich rozwój oraz wdrożenia.

W języku polskim często można spotkać się z określaniem CIO jako dyrektor, kierownik do spraw informatyki czy informacji.

Czym zajmuje się Chief Information Officer?

Specjalista jak Chief Information Officer zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działań w zakresie IT, nadzorowaniem ich i planowaniem, aby wspomagały one pracę firmy.

Wobec tego CIO musi posiadać odpowiednie przygotowanie do swojego zawodu nie tylko w dziedzinie informatyki oraz systemów informatycznych, lecz również ekonomii, zarządzania.

W jakich firmach obecny jest CIO?

Chief Information Officer przede wszystkim jest kluczowy dla tych firm, w których duże znaczenie ma obszar IT oraz jego intensywny i efektywny rozwój.

Wobec tego stanowisko to jest najczęściej tworzone w średnich i dużych firmach, chociaż wsparcie tego specjalisty może być bardzo pomocne również w firmach mniejszych.

Skorzystanie z pomocy CIO wskazane jest przede wszystkim w poniższych przypadkach:

 • Planowane wdrożenia nowych technologii, w tym systemów informatycznych, chmury, systemów Big Data, sztucznej inteligencji,
 • Prowadzenie strategicznych przedsięwzięć w dziedzinie IT,
 • Mała innowacyjność związana z obszarem IT w firmie,
 • Niska efektywność zarządzania w zakresie IT.

Jak skorzystać z pomocy CIO?

W dużych przedsiębiorstwach najczęściej Chief Information Officer jest zatrudniany na przewidziane dla niego stanowisko. Jest to jednak związane z bardzo wysokimi kosztami.

Alternatywą jest wtedy outsourcing CIO, który polega na zapewnieniu obsługi przez specjalistę zatrudnionego w zewnętrznej firmie. Wówczas zewnętrzny CIO może zaoferować kompleksową obsługę bez konieczności tworzenia dla niego osobnego, kosztownego w utrzymaniu stanowiska.

Usługi w tym właśnie zakresie oferuje między innymi warszawska firma itcenter.pl, która ma wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi informatycznej firm. Zapewnia ona outsourcing CIO w szerokim zakresie, między innymi w ramach poniższych zadań:

 • Wdrażanie, rekomendowanie oraz monitorowanie działań związanych z prowadzeniem strategicznych działań IT w firmie,
 • Opiniowanie harmonogramów i budżetów dotyczących obszaru IT,
 • Prowadzenie działań skupionych na poprawie efektywności procesów IT w firmie,
 • Stałe nadzorowanie i raportowanie projektów i postępów w realizacji ich prac,
 • Doradztwo w zakresie wyboru zewnętrznych dostawców usług IT,
 • Wsparcie w kontaktach z zewnętrznymi dostawcami usług,
 • Konsultacje IT przeznaczone dla zarządów,
 • Inicjowanie wdrożenia nowoczesnych rozwiązań IT w firmie.

Dzięki temu, że działania w powyższym zakresie prowadzi doświadczony zewnętrzny CIO, klienci mogą korzystać z jego kompleksowego wsparcia i jednocześnie nie muszą płacić za nie wysokiej kwoty.

Dokładne informacje związane z usługą można uzyskać pod adresem: https://itcenter.pl/oferta/obsluga-informatyczna/cio/.
Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing CIO?

Zewnętrzny CIO w ramach outsourcingu to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, które chce zdecydować się na takie rozwiązanie.

Skorzystanie z tego typu usług pozwala przede wszystkim na prowadzenie pełnej kontroli nad działaniami w ramach IT, które obejmuje rozwiązania informatyczne, procesy oraz ludzi. Daje ono też dostęp do nowoczesnych rozwiązań, które mogą pomóc w transformacji biznesu. Oczywiście, istotnym czynnikiem przemawiającym za skorzystanie z outsourcingu CIO jest również jego przystępna cena.