Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Różności

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. W niektórych sytuacjach mogą one jednak zdarzać się częściej, na przykład w pracy. Za wypadek przy pracy może przysługiwać również odszkodowanie, ale w pierwszej kolejności należy wiedzieć, kiedy dokładnie mamy z nim do czynienia i właśnie to wyjaśnimy poniżej.

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to termin, który posiada jasno określoną definicję prawną. Dzięki niej możliwe jest odróżnienie tychże nieszczęśliwych zdarzeń od innych, których nie obejmuje ubezpieczenie. Za wypadek w pracy uważa się więc zdarzenie mające miejsce podczas pracy, które nastąpiło nagle i zostało wywołane przyczyną zewnętrzną. Przyczyna tego rodzaju to działanie sił lub urządzeń, z którymi poszkodowany nie musiał mieć nawet bezpośrednio styczności.

Warto pamiętać, że wypadek przy pracy może być także zdarzeniem, w którego efekcie osoba poszkodowana doznała urazu lub śmierci. Aby starać się o wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ofn.com.pl, wydarzenie nieszczęśliwe powinno mieć miejsce podczas wykonywania standardowych czynności pracy  lub innych działań na rzecz pracodawcy, a sam wypadek musi być nagły oraz być spowodowany przyczyną zewnętrzną.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Nie każde wypadki przy pracy są jednak takie same. W ramach tego jednego określenia można wyróżnić bowiem kilak typów, a także kilka definicji.

Śmiertelny wypadek przy pracy to zdarzenie, które zakończyło się śmiercią pracownika w wyniku wykonywania przez niego zleconych przez pracodawcę zadań. Warto jednak pamiętać, że o ile sam o zdarzenie według definicji powinno być nagłe, śmierć osoby nie musi taka być. Za tego rodzaju wypadek można uznać każde działanie, które ostatecznie spowodowało śmierć pracownika do sześciu miesięcy od zajścia.

Ciężki wypadek przy pracy to zdarzenie, którego skutkiem jest poważny uszczerbek na zdrowiu pracownika. Najprostszymi przykładami, będą tu bezpośrednie uszkodzenia organów lub kończyn, np. utrata ręki, nogi lub uszkodzenie dróg oddechowych. Do tej kategorii zaliczają się również powstałe choroby nieuleczalne, częściowa lub całkowita niezdolność do wykonywania zawodu, ale również rozwój chorób psychicznych.

O zbiorowym wypadku przy pracy można natomiast mówić, kiedy ucierpiało więcej osób niż jedna. Dobrym, choć tragicznym, przykładem będzie tu więc wybuch metanu w kopalni, który pozbawił życia większą ilość górników jednocześnie.

Przykłady wypadków przy pracy

Nie da się ukryć, że niektóre zawody są narażone na wypadki przy pracy zdecydowanie bardziej niż inne. Można więc wymienić kilka zdarzeń tego rodzaju, które występują dość często. Wypadki śmiertelne często występują w miejscach pracy szczególnie niebezpiecznej. Można do nich zaliczyć wspomniane już śmierci w wyniku wybuchu gazu lub tąpnięć w kopalniach, ale również codzienne zagrożenia pożarowe w pracy strażaków. Do często występujących ciężkich wypadków zakwalifikować można natomiast urazy lub amputacje kończyn w wyniku obróbki metalu, lub drewna podczas obsługi narzędzi.

Jak więc widać, wypadek przy pracy według definicji, to przede wszystkim zdarzenie nagłe, które zostało wywołane czynnikami zewnętrznymi. W jego, zakresie można wyróżnić również wypadki śmiertelne, ciężkie oraz grupowe, a głównymi przykładami są uszkodzenia kończyn podczas obsługi maszyn lub wypadki losowe w ciężkich warunkach, np. wybuchy gazów w kopalni.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze