Kategorie uprawnień UDT

Kategorie uprawnień UDT

Urządzenia suwnicowe, w tym różnego rodzaju dźwignice, żurawie oraz wciągarki, podlegają dozorowi technicznemu oraz badaniom okresowym. Konieczność ich wykonywania jest niezbędna, aby można było zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom tychże maszyn i urządzeń. Do tego zapewnienie dostępu do profesjonalnie wykonanych badań okresowych pozwoli zadbać również o jak najlepszą kondycję wszelkiego typu suwnic. Jakie są kategorie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)?

Dozór techniczny UDT

Podstawą podlegania dozorowi technicznemu UDT przez suwnice, żurawie i wciągarki jest rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku. 21 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii, a jej głównym założeniem jest określenie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze oraz konserwacji urządzeń technicznych takich jak suwnice uniwersalne, suwnice pomostowe czy suwnice procesowe. Rozporządzenie określa również sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, nadawanych urządzeniom zaliczanym do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB). W branży nowoczesnych i znanych z wysokiej wydajności pracy urządzeń dźwignicowych wyróżnia się dwa rodzaje dozoru technicznego: dozór pełny oraz uproszczony.

Warto wiedzieć jednak, że niektóre z bardzo chętnie wykorzystywanych w wielu branżach urządzeń dźwignicowych podlega wyłącznie dozorowi uproszczonemu. Co to oznacza w rzeczywistości? To, że tego typu maszyny nie będą wymagać zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego przed rozpoczęciem pracy z nimi. W praktyce więc możliwe będzie rozpoczęcie bardzo wydajnej pracy z tymi urządzeniami już w momencie ich montażu. Dozór uproszczony wymagać będzie jednak zapewnienia odpowiedniej konserwacji eksploatowanym urządzeniom.

Wymóg objęcia dozorem pełnym obejmuje zaś suwnice stacjonarne o udźwigu przekraczającym 2000 kg – zarówno bramy warsztatowe bez kół, jak i z kołami oraz z możliwością przejazdu wyłącznie bez obciążenia. Dozór pełny dotyczyć będzie również dźwignic z wbudowanymi kołami, wyposażonych w możliwość przesuwania pod obciążeniem, o udźwigu powyżej 230 kg. Warto dodać, że z pojęciem pełnego dozoru wiązać się będzie konieczność zgłoszenia urządzenia suwnicowego we właściwym terenowo oddziale UDT, jak również obowiązek wykonywania okresowych badań UDT. Z tego rodzaju urządzeń zaś będzie można korzystać dopiero po otrzymaniu urzędowego zatwierdzenia.

Ważność kategorii uprawnień UDT

Urządzenia transportu bliskiego, dla których wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, będą wyróżniać się odpowiednio długim terminem ważności tychże zaświadczeń. Warto wiedzieć więc, że popularne suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, dostępne w ofercie dobrego producenta, firmy Konecranes, będą miały 10-letni okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. O połowę krócej, bo 5 lat, ważne będą zaświadczenia dedykowane suwnicom, wciągnikom i wciągarkom ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

O tym, jak wielki wybór nowoczesnych urządzeń dźwignicowych znaleźć można w bogatej ofercie producenta, przekonać się można, odwiedzając stronę: https://www.konecranes.com/pl/produkty/suwnice-i-wciagniki-do-srodowisk-niebezpiecznych/suwnice-stanowiskowe-ex. Szczególnie bogaty asortyment dotyczyć zaś będzie wyboru niezawodnych suwnic stanowiskowych, dedykowanych w szczególności podnoszeniu większych ładunków w środowiskach niebezpiecznych.

Wyróżnikiem ich wyjątkowości oraz szerokiego zastosowania pozostaje to, że są urządzeniami słynącymi z bardzo łatwej adaptacji – także do wyjątkowo trudnych warunków otoczenia, które występować mogą np. na linii produkcyjnej. Do tego nowoczesne suwnice stanowiskowe znane są też z tego, że wraz z ich montażem znacznie zwiększa się produktywność w danym zakładzie.

Decydując się na zakup nowoczesnych urządzeń dźwignicowych, warto celować w asortyment dostępny u dobrego producenta w branży. Wybór suwnic firmy Konecranes będzie jednym z najlepszych z możliwych!

fot. tytułowa: Niklas | Pixabay.com