Jak zarządzać odpadami komunalnymi w firmie?

Jak zarządzać odpadami komunalnymi w firmie?

Różności

Odpady komunalne powstają w każdej firmie, więc prawidłowe nimi zarządzanie jest jednym z wyzwań, jakie podjąć musi każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży czy wielkości firmy. Odpady komunalne w firmie, podobnie jak te powstające w domach prywatnych, muszą być sortowane i przechowywane w osobnych pojemnikach, aby zachowały swoją wartość dla recyklingu. Jak w praktyce segregować odpady komunalne w firmie i prawidłowo nimi zarządzać?

Jak segregować odpady komunalne w firmie?

Segregacja odpadów komunalnych powstających w firmie jest obowiązkowa, a więc każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zbierania i przechowywania poszczególnych grup odpadów komunalnych w oddzielnych pojemnikach. Zasady sortowania odpadów komunalnych w firmie są identyczne z tymi, które mają zastosowanie w przypadku odpadów komunalnych wytwarzanych w domach czy miejscach użyteczności publicznej, a więc firmy obowiązuje podział śmieci na 5 frakcji: tworzywa sztuczne i metal, papier i tekturę, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane, czyli te śmieci, których nie da się przyporządkować do wymienionych wcześniej kategorii. Pojemniki do segregacji odpadów powinny być odpowiednio oznakowane, a ich kolorystyka ma ułatwić identyfikację właściwego kosza na odpady. Ponieważ sumienne i prawidłowe sortowanie śmieci decyduje o ich przydatności dla recyklingu i wpływa na koszty związane z procesami zarządzania odpadami, warto zadbać o to, by odpady komunalne w firmie faktycznie trafiały do właściwych koszy, a segregacja odpadów nie sprawiała trudności pracownikom i stała się normą dla całego personelu. Pracowników warto więc odpowiednio przeszkolić, jeśli klasyfikacja odpadów jest dla nich kłopotliwa, a sam proces sortowania śmieci maksymalnie ułatwić. Warto również pamiętać, że optymalizacja poszczególnych procesów z obszaru zarządzania odpadami, np. dobór właściwych, tj. trwałych, funkcjonalnych i odpowiednio dużych pojemników na odpady, zmniejszenie objętości odpadów, ograniczenie transportów itd., to przy okazji szansa na dodatkowe oszczędności w budżecie firmy.

Zarządzanie odpadami komunalnymi w firmie – praktyczne wskazówki

Sortowanie odpadów w firmie stanie się dużo łatwiejsze dla pracowników, jeśli pojemniki staną we właściwych miejscach i zostaną dobrze oznakowane. Nikt z załogi nie powinien też mieć wątpliwości, gdzie powinien trafić dany odpad, ani co zrobić z odpadami, które wymagają specjalnego traktowania – gdzie wyrzucić zużyte baterie, tonery, żarówki itd. Pomocne mogą być więc np. tablice informacyjne z czytelną ikonografią. Doskonale sprawdzą się również cieszące się coraz większym zainteresowaniem szkolenia z segregacji odpadów. Tego typu kursy dla firm z różnych branż prowadzi Stena Recycling, firma o dużym doświadczeniu w branży odpadowej, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu gospodarowania odpadami – organizuje odbiór odpadów i ich transport, prowadzi ich recykling i utylizację, a także oferuje różnorodne usługi konsultingowe i szkoleniowe. Nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą zarządzającą odpadami to kolejny dobry krok w kierunku lepszej, tańszej i sprawniejszej organizacji na polu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Zarówno odpady komunalne w firmie, jak i te o charakterze przemysłowym dzięki rozwiązaniom wprowadzanym przez takie firmy jak Stena Recycling mogą zyskać na wartości, gdy nie będą marnotrawione, ale trafią do recyklingu i posłużą do produkcji nowych, przyjaznych środowisku wyrobów. Co więcej, odpowiedzialna postawa przedsiębiorców i ich zaangażowanie w ochronę środowiska, w tym także sortowanie odpadów i promowanie recyklingu to społecznie oczekiwane i ważne dla wizerunku firmy działania, dlatego nie warto ich zaniedbywać.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze