Jak zaplanować i automatyzować procesy IT?

Jak zaplanować i automatyzować procesy IT?

Ręczne przygotowywanie dokumentów czy tworzenie kopii zapasowych? Teraz nie jest to konieczne! Dzięki nowoczesnym technologiom IT można automatyzować procesy, by oszczędzać czas, redukować koszty i poprawić jakość obsługi klientów. Zobacz, jak zaplanować i automatyzować procesy IT w firmie.

Automatyzacja procesów – co to jest?

Termin automatyzacji procesów odnosi się do działań umożliwiających zautomatyzowanie różnych typów czynności, na przykład procesów przemysłowych, technologicznych czy biznesowych.

W ramach automatyzacji zadania realizowane są nie bezpośrednio przez pracownika, natomiast przez oprogramowanie, które wykonuje je bez ingerencji człowieka. Dzisiaj w tym celu coraz częściej wykorzystuje się oprogramowanie RPA (robotic process automation), które idzie krok dalej i umożliwia korzystanie z pomocy uczących się robotów.

Automatyzacja możliwa jest również w ramach procesów IT w firmie, czyli wszelkiego rodzaju procesów informatycznych. Wiele z nich to procesy rutynowe, powtarzalne, odbywające się według wzorca, dlatego doskonale nadają się one do automatyzacji.

Jakie procesy IT można automatyzować?

Najczęściej w obszarze IT prowadzi się automatyzację procesów zaliczanych do back-office, czyli do zaplecza firmy. Są różne procesy realizowane regularnie przez pracowników, aby zapewnić sprawne działanie firmy. 

Przy planowaniu automatyzacji procesów IT warto więc wziąć pod uwagę poniższe obszary:

Oprogramowanie

Automatyzacja pozwala przede wszystkim na sprawniejszą obsługę procesów za pomocą oprogramowania firmowego. Wiele czynności z jego użyciem może odbywać się automatycznie, także dzięki integracji z innymi systemami.

Chmura obliczeniowa

Ciekawym przykładem automatyzacji w IT jest automatyzacja w chmurze, która pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów chmury.

Więcej na temat usług chmurowych znajdziesz na stronie: https://bluesoft.com/pl/kompetencja/uslugi-chmurowe/

Bezpieczeństwo IT

Automatyzacja odgrywa ważną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo IT firmy. Automatyzować można procesy związane z tworzeniem kopii zapasowych danych, dostępem do systemów czy wykrywaniem błędów w procesach IT.

Transformacja DevOps

Ponadto automatyzacja wspomaga transformację DevOps, której celem jest sprawne współdziałanie zespołu zajmującego się rozwijaniem programów z zespołem operacji. Automatyzacja wspomaga wtedy procesy tworzenia oprogramowania oraz jego wdrażania. 

Jak odbywa się automatyzacja procesów IT?

Automatyzacja procesów IT w firmie wymaga przejścia kilku etapów:

1. Wybór firmy informatycznej

Automatyzację warto powierzyć firmie, która w tym obszarze ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie.

2. Audyt IT

Dzięki niemu można dowiedzieć się, jak działa obszar IT w firmie oraz określić, jakie procesy wymagają dodatkowej optymalizacji przed ich automatyzacją, by była ona skuteczna.

3. Dobór rozwiązań

Na postawie wyników przeprowadzonego audytu IT oraz wywiadu można dobrać odpowiednie rozwiązania. Firma prowadząca usługi w tym zakresie prezentuje wtedy możliwe sposoby automatyzacji i oprogramowanie, które do tego służy, a także opracowuje harmonogram prac.

4. Wdrożenie systemu

Ostatnim etapem jest wdrożenie systemu pozwalającego na automatyzację procesów IT. Wdrożenie powinno odbywać się z udziałem testerów z firmy, którzy dobrze znają realizowane w niej procesy. Duże znaczenie w procesie wdrażania mają również szkolenie pracowników oraz dostęp do wsparcia technicznego.