Jak udowodnić mobbing w UK i czy można wygrać w sądzie z pracodawcą?

Jak udowodnić mobbing w UK i czy można wygrać w sądzie z pracodawcą?

Mobbing w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii jest bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać, świat biznesu jest szybki i bardzo konkurencyjny. Środowiska, w których panuje duża presja, mogą sprzyjać podejmowaniu wątpliwych moralnie decyzji.

Co powinieneś zrobić, jeśli jesteś nękany lub molestowany w miejscu pracy?

Jeśli jesteś nękany lub molestowany w pracy, powinieneś najpierw zastanowić się, czy sytuacja może zostać rozwiązana w sposób nieformalny. Możesz omówić swoje obawy z kierownikiem liniowym, działem kadr, pracownikiem związku zawodowego, a nawet z osobą, która Cię nęka (jeśli jesteś w stanie). Może się zdarzyć, że inni współpracownicy doświadczają podobnego traktowania, więc pomocne może być zwierzenie się niektórym kolegom z tego, co się dzieje. Zaleca się prowadzenie dziennika z każdym zdarzeniem, w którym czujesz się zastraszany lub nękany, a także z wszelkimi e-mailami i innymi pisemnymi komunikatami, które świadczą o niepożądanym zachowaniu.

Dowody te będą nie tylko przydatne, gdy będziesz musiał przypomnieć sobie przypadki nękania, ale mogą również wykazać, że seria pojedynczych przypadków (które często mogą wydawać się “błahe”) jest w rzeczywistości częścią poważniejszej kampanii przeciwko tobie. Jeśli nie możesz rozwiązać sprawy nieformalnie, powinieneś złożyć formalną skargę wewnętrzną. Pracodawca powinien zbadać zarzuty zawarte w skardze i zorganizować spotkanie w celu ich omówienia. Następnie zostanie podjęta decyzja, czy podtrzymać skargę, czy nie, a ty będziesz miał prawo do odwołania się. Wiele osób szuka porady prawnej przed złożeniem zażalenia i jest to rozsądny moment, aby to zrobić, ponieważ istnieją inne opcje.

Wiele osób cierpi z powodu stresu i niepokoju z powodu mobbingu, którego doświadczyli i w takich okolicznościach otrzymają zwolnienie z pracy od lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli twój pracodawca nie docenił wcześniej wpływu nieuzasadnionego zachowania, to z pewnością doceni go, gdy prześlesz swoje zaświadczenie lekarskie. Zawsze można złożyć skargę do sądu. W większości przypadku są to sprawy wygrane, a sprawcy zostają ukarani.

Czy mogę podjąć działania prawne przeciwko mojemu pracodawcy?

Istnieje wiele praw, na które pracownik może się powołać, aby podjąć kroki prawne przeciwko pracodawcy, w tym prawa dotyczące dyskryminacji i prawa dotyczące konstruktywnego zwolnienia. National Bullying Helpline może pomóc ci zrozumieć, czy twoja sprawa jest zasadna, jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu, jakie jest ryzyko i jakie masz opcje, w tym potrzebę reprezentacji prawnej. W niektórych przypadkach może pomóc Ci osiągnąć wynegocjowaną ugodę z pracodawcą bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Zatrudnienie adwokata może być kosztowne i z pewnością stresujące. Wniesienie sprawy do Trybunału Pracy zależy od działań zarówno pracownika jak i pracodawcy, od zastosowanych procesów i siły sprawy. Pracownik rozważający podjęcie działań prawnych przeciwko pracodawcy musi wykazać, że postępował zgodnie z wewnętrznymi zasadami dotyczącymi skarg. National Bullying Helpline jest organizacją charytatywną. Wolontariusze poświęcają swój czas na rzecz infolinii, a usługi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pracownicy dzwoniący na naszą infolinię w trudnej sytuacji często chcą czegoś więcej niż tylko 10 minutowej rozmowy z wolontariuszem infolinii. Mogą cierpieć z powodu stresu związanego z pracą lub niepokoju. Prawdopodobnie potrzebują pilnej, profesjonalnej pomocy, której niektórzy z wolontariuszy nie są w stanie zapewnić podczas pierwszego telefonu. Mając to na uwadze, a także ze względu na mobbing w UK oraz zapotrzebowanie, wprowadzono teraz “opcjonalne” płatne usługi poprzez National Bullying Helpline.