Indeksy giełdowe. Co trzeba o nich wiedzieć?

Indeksy giełdowe

Inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale można znacząco zmniejszyć. Kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem jest szeroka wiedza oraz jej ciągłe poszerzanie. Wiedza inwestora giełdowego powinna obejmować różne zagadnienia – nie tylko te bezpośrednio związane z obrotem giełdowym. Jednym z najważniejszych aspektów merytorycznego przygotowania do obrotu akcjami jest znajomość indeksów giełdowych i ich znaczenia dla budowania skutecznej strategii.

Indeksy giełdowe – czym są i jaką mają funkcję?

Indeks giełdowy jest wskaźnikiem obliczanym na podstawie wartości wybranych spółek notowanych na danej giełdzie. Może to być określona liczba największych spółek na parkiecie (np. polski WIG-20) lub z danego segmentu (np. branży technologicznej lub sektora średnich spółek). Indeksy mają duże znaczenie dla analiz przeprowadzanych np. przez osoby inwestujące w akcje online i różnych statystyk. Pozwalają łatwo ocenić zmiany cen z danej grupy oraz – w połączeniu z innymi czynnikami – prognozować zachowania inwestorów i giełdowe trendy (zwłaszcza w krótkiej perspektywie czasowej).

Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie

Indeksy giełdowe obliczane są na podstawie notowań z każdego parkietu świata. Dla światowej gospodarki największe znaczenie mają oczywiście amerykańskie indeksy:

  • Dow Jones Industrial Average: jeden z dwóch najstarszych indeksów świata. Składa się z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ;
  • S&P 500: kolejny indeks koncentrujący się na New York Stock Exchange i NASDAQ, tym razem skupiający 500 spółek o największej kapitalizacji;
  • NASDAQ Composite: obliczany na podstawie akcji 20 największych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie NASDAQ;
  • Russell 2000: składający się ze spółek o stosunkowo małej kapitalizacji notowanych na amerykańskich giełdach. Stanowi ważny wskaźnik dla oceny trendów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w USA.

Indeksy giełdowe notowane na GPW

Na warszawskiej giełdzie oblicza się kilka indeksów. Najważniejszym z nich jest WIG obliczany na podstawie wartości akcji wszystkich spółek notowanych na GPW. Poza nim istnieją także:

  • WIG20: zawiera 20 największych spółek z GPW;
  • WIG30: 30 najpłynniejszych spółek;
  • mWIG40: grupujący 40 wybranych spółek z sektora średnich przedsiębiorstw;
  • sWIG80: obliczany na podstawie spółek, które nie weszły w skład WIG30 i mWIG40;
  • indeksy narodowe: WIG-Poland, WIG-Ukraine oraz WIG-CEE (zawiera spółki z krajów Europy Środkowej);
  • indeksy sektorowe: WIG-BANKI, WIG-BUDOW, WIG-CHEMIA, WIG-ENERG, WIG-górnictwo, WIG-leki, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-motoryzacja, WIG-nieruchomości, WIG-odzież, WIG-PALIWA, WIG-SPOŻYW, WIG-TELKOM, WIG.GAMES oraz WIGTECH.

Poza tym w przeszłości na GPW obliczano inne indeksy (MIDWIG, WIRR, NIF, TECHWIG, WIG50, WIG250, WIG-DEWEL i WIG-SUROWCE), ale zostały one wycofane lub zastąpione innymi.