Etapy magazynowania

Etapy magazynowania

Czy zastawialiście się kiedyś, co właściwie jakie są etapy magazynowania firmy e-commerce, która dostarcza Wam zamówione przez Internet produkty? Aby zrozumieć prawa rządzące operacjami w obiekcie logistycznym, musicie znać funkcje, działania i procesy. Oto operacje zachodzące w magazynie e-commerce, które sprzedawcy powinni monitorować i nimi zarządzać. Magazynowanie to proces, który możemy podzielić na kilka podstawowych etapów – zapraszamy do lektury!

Etap pierwszy magazynowania – odbiór towaru

Zanim jakiekolwiek inne działania będą mogły mieć miejsce, firma musi wprowadzić zapasy do swojego magazynu. Przy odbiorze pracownicy magazynu odbierają towary z ciężarówek w dokach załadunkowych i liczą jednostki, aby upewnić się, że dostarczono im prawidłową ilość. Sprawdzają również stan towarów i dokumentują jego otrzymanie.

Etap drugi magazynowania – odłożenie

Po otrzymaniu towaru musi on gdzieś trafić. Odłożenie magazynu to proces transportu zapasów z obszaru odbioru do właściwego obszaru przechowywania. Istnieje kilka różnych podejść do składowania w magazynie, więc każda firma musi znaleźć najlepszą dla siebie metodę. Należy wybrać strategię odkładania, która ma sens w oparciu o rodzaj, wielkość i różnorodność posiadanych zapasów, a także dostępną przestrzeń i opcje przechowywania.

Etap trzeci magazynowania – przechowywanie

Prawie zawsze przechowuje się zapasy w magazynie przez jakiś czas, zanim przyjdą zamówienia. Sposób przechowywania zapasów to jedna z najbardziej strategicznych decyzji w magazynie i powinna działać na korzyść firmy, a nie przeciwko niej. Zazwyczaj firmy przechowują zapasy na regałach magazynowych na paletach lub w pojemnikach, dzięki czemu każdy SKU ma przypisaną lokalizację.

Etap czwarty magazynowania – kompletacja

Po potwierdzeniu i przetworzeniu zamówienia przychodzi czas na pobranie towaru z półek. W zależności od technologii i automatyzacji stosowanej w magazynie są tworzone ręcznie lub generowane z programu WMS listy kompletacji dla każdego pickera, aby pobierać towary w najbardziej efektywny sposób. Może to obejmować wybieranie strefowe, wybieranie falowe lub pobieranie wsadowe. Do każdego nowego zamówienia zbieracz otrzyma list przewozowy z zamówionymi artykułami i miejscami składowania w magazynie. Osoba zbierająca odbierze zamówione produkty z odpowiednich lokalizacji.

Etap piąty magazynowania – pakowanie

Po skompletowaniu zamówienia jest ono przekazywane do strefy pakowania do pracownika odpowiedzialnego za jego właściwe spakowanie i oznaczenie do wysyłki. Działanie to obejmuje bezpieczne umieszczenie przedmiotów w pudełku, dodanie wszelkich potrzebnych materiałów opakowaniowych i umieszczenie na nich etykiety wysyłkowej.

Etap szósty magazynowania – wysyłka

W oparciu o opcje dostawy i usługi wysyłkowe przewoźnicy tacy jak np. DHL, Inpost itp., będą odbierać zamówienia z magazynu i wysyłać paczki do miejsca docelowego. Gdy zamówienie zostanie wysłane, system zarządzania magazynem powinien automatycznie wysyłać informacje o śledzeniu zamówienia do klienta.

Inne operacje związane z magazynowaniem

Niektóre funkcje magazynowania nie są częścią łańcucha dostaw, ale nadal wpływają na jego efektywność i wydajność. Do funkcji też należy np. tzw. slotting, czyli proces organizowania magazynu w celu maksymalizacji przestrzeni i wydajności oraz raportowanie – system zarządzania magazynem powinien zapewniać gotowe raporty operacyjne i inwentaryzacyjne. Raporty mogą obejmować dokładność realizacji zamówień (całkowita liczba pomyłek w pobraniu, pomyłki w paczkach itp.), łączną liczbę zamówień zrealizowanych na godzinę w celu zmierzenia wydajności personelu, zamówienia wysłane na czas i wiele innych parametrów.