Elektroniczna lista obecności – dlaczego warto ją mieć w swojej firmie?

Elektroniczna lista obecności

Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do ewidencjonowania czasu pracy swoich pracowników, pozostawia jednak dowolność w kwestii prowadzenia listy obecności.

Mimo wszystko wielu pracodawców decyduje się na takie rozwiązanie, licząc, że zapewni im ono lepszy wgląd w absencje swoich pracowników i ułatwi ewidencjonowanie czasu ich pracy. Lista obecności może mieć formę papierową lub elektroniczną, z czego większą popularnością cieszy się obecnie ta druga, czyli elektroniczna lista obecności, często działająca online.

Jak działa elektroniczna lista obecności?

Elektroniczna lista obecności, podobnie jak jej papierowy odpowiednik, stanowi dokument zawierający informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy w danym dniu przez poszczególnych pracowników. Każdy pracownik wpisuje się do niego samodzielnie. Elektroniczna lista obecności nie wymaga oczywiście użycia do tego celu długopisu, wystarczy zalogować się na swoje konto i kliknąć w opcję rejestracji obecności – na tej podstawie system sporządza i wyświetla pracodawcy wykaz wszystkich zarejestrowanych użytkowników wraz z godziną ich pojawienia się w pracy oraz jej opuszczenia. Ponieważ taka lista obecności działa online, pracownicy mogą logować się do swoich kont nie tylko z firmowych komputerów, ale też z prywatnych urządzeń (komputerów, tabletów i smartfonów), gdy pracują w trybie zdalnym, tj. w home office lub w terenie. Pracodawca ma więc pod kontrolą wszystkich swoich podwładnych, bez względu na charakter wykonywanej przez nich pracy. Bardzo dobry system, który ma funkcję jaką jest elektroniczna lista obecności możemy znaleźć na Ready-os.com.

Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

Lista obecności online pozwala na dokładniejsze monitorowanie czasu pracy personelu oraz lepsze zarządzanie jego efektywnością, dlatego poleca się ją zamiast tradycyjnej listy obecności, którą znacznie przewyższa pod względem funkcjonalności. Szczególnie wskazane jest wdrożenie takiego nowoczesnego systemu w firmach, które częściowo lub w całości opierają swoje funkcjonowanie na pracy zdalnej, ponieważ tradycyjne rozwiązania nie są w stanie w takim wypadku spełnić wszystkich stawianych przed nimi wymagań. Lista obecności online natomiast z powodzeniem może je zrealizować.