Do kogo zwrócić się o pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych?

Do kogo zwrócić się o pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych?

1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. Jako członek tej międzynarodowej organizacji działające na terenie naszego kraju przedsiębiorstwa zyskały nieograniczony dostęp do unijnych rynków. Polska została także objęta pomocą unijną w ramach różnych funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności. Dzięki otrzymanym funduszom unijnym gospodarka państw będących członkiem UE jest bardziej konkurencyjna.

Na terenie Polski mogą też być podejmowane działania, które przyczyniają się do rozwoju zarówno przedsiębiorstw, jak i poszczególnych regionów. Pozyskiwanie dotacji unijnych stało się niezwykle popularne.

Z jakich funduszy pochodzą dotacje unijne?

Unia Europejska dysponuje jednym, potężnym budżetem. Pieniądze z unijnego budżetu wydawane są za pośrednictwem bardzo różnych instrumentów finansowych. Są to zarówno różne fundusze, jak i programy. Polska jako członek Unii Europejskiej może korzystać ze środków w ramach jednego z pięciu najważniejszych funduszy, są to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • Europejski fundusz Społeczny;
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich;
  • Fundusz Spójności;
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Fundusze to wspierają rozwój gospodarczy. Oprócz nich część pieniędzy z unijnego budżetu przeznaczana jest na cele specjalne. Działają więc dodatkowe fundusze, między innymi fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie dotacji unijnych – dla kogo jest dostępne?

Beneficjentami funduszy unijnych może zostać mnóstwo organizacji. Pieniądze z funduszy unijnych mogą zostać przyznane: rolnikom, organizacjom administracji publicznej, małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym. Polska od początku swojego członkostwa w Unii Europejskiej może korzystać z przyznanych jej środków finansowych.

W założeniach budżetu funduszy unijnych od 2021 do 2027 roku Polska może otrzymać środki w wysokości 76 miliardów euro. Środki unijnej z tej nowej perspektywy budżetowej nasz kraj będzie mógł przeznaczyć między innymi na energetykę, ochronę klimatu, badania, przedsiębiorczość. Otrzymane przez Polskę środki unijne zostaną podzielone na poszczególne województwa. Jednym z największych beneficjentów będzie województwo śląskie, lubelskie i podkarpackie.

Pozyskiwanie dotacji unijnych — w jaki sposób można to zrobić?

O dotacje z funduszy unijnych mogą ubiegać się praktycznie wszyscy. Nie wszyscy jednak posiadają wystarczającą wiedzę, aby poradzić sobie z wypełnieniem wniosków. Na szczęście nawet organizacje, które nie znają się na funduszach europejskich, mają szansę z nich skorzystać. Pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych świadczy dzisiaj wiele wyspecjalizowanych firm. Są to miejsca, w których można dostać nie tylko informacje, ale także realną pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Wniosek o płatność musi zostać prawidłowo wypełniony, co nie jest zadaniem łatwym. Pozyskiwanie dotacji unijnych z pomocą specjalistów staje się zadaniem niezwykle prostym. Eksperci najlepiej wyjaśnią, nie tylko jak przebiega pozyskiwanie dotacji unijnych, ale także udzielają informacji o atrakcyjnych pożyczkach i kredytach.