Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Kancelarie notarialne są bardzo liczne, choć nie tak jak adwokackie. Wiele osób nie widzi między nimi różnicy, a przecież ta jest istotna w kontekście spraw, jakimi zajmują się te dwa zawody i jej znajomość pozwala na szybsze rozwiązanie problemu. Co należy do obowiązków kancelarii notarialnych?

Akty notarialne

Kancelaria notarialna to miejsce, które kojarzy się przede wszystkim z nieruchomościami. Nic w tym zaskakującego – każdy kto kiedyś kupował lub sprzedawał nieruchomość, miał do czynienia z kancelarią notarialną, ponieważ jest to transakcja niemożliwa do przeprowadzenia zgodnie z prawem bez udziału notariusza.

Równie istotne są jednak inne transakcje w przypadku nieruchomości, które przebiegają pod nadzorem kancelarii notarialnej. Należy do nich na przykład darowizna czy ustanowienie służebności.

Prawo spadkowe

Choć w Polsce prawo spadkowe jasno określa zasady dziedziczenia, to jednak dopuszcza także istnienie testamentu, który ma za zadanie konkretnie wskazać kto ma odziedziczyć określone części majątku po śmierci sporządzającego. Przygotowanie formalnie ważnego testamentu wymaga udziału kancelarii notarialnej.

W tym przypadku jednak samo spisanie testamentu to nie wszystko. Ważne jest także jego otworzenie i ogłoszenie, a i w tym bierze udział kancelaria notarialna. W przypadku chęci zrzeczenia się majątku również należy zgłosić się do kancelarii notarialnej, która przygotuje umowę zrzeczenia się dziedziczenia i pomoże przeprowadzić całą procedurę, wyjaśni kiedy jest to możliwe i jak przebiega.

Inne czynności notarialne

To jednak nie wszystko – kancelarie notarialne biorą udział także w innych działaniach. Należą do nich na przykład: intercyza i podział majątku małżeńskiego w przypadku rozwodu, poświadczenie podpisu, odpisów i kopii dokumentów, przechowywanie dokumentów, weksli, papierów wartościowych itp.

Podsumowując można uznać, że jeśli mamy zamiar w jakikolwiek sposób przetwarzać majątek trwały, bez względu na to czy chodzi o sprzedaż, wymianę czy nieodpłatne przekazanie, to aby umowa w tym zakresie była ważna należy ją zawrzeć pod nadzorem kancelarii notarialnej. Jest to prawna gwarancja dbałości o interes obu stron, świadomości podejmowanych przez nie decyzji i ich prawomocności.

Artykuł powstał we współpracy w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl