Czym jest Disaster Recovery i kiedy znajduje zastosowanie?

Czym jest Disaster Recovery i kiedy znajduje zastosowanie?

Firmy i organizacje, którym zależy na pełnym bezpieczeństwie realizowanych procesów biznesowych czy instytucjonalnych, bardzo szybko stykają się z określeniem Disaster Recovery. Jest ono nierozerwalnie związane z zapobieganiem i minimalizowaniem strat spowodowanych różnego rodzaju katastrofami i awariami, które mogą prowadzić do przerwania ich działania. Na czym dokładnie to wszystko polega i kiedy znajduje zastosowanie? Wyjaśniamy wszystko w przystępny i konkretny sposób!

Przed czym chroni Disaster Recovery

Ciągłość działania firmy i organizacji zależy od wielu różnych czynników. Wśród nich są takie, które mogą ją przerwać w sposób gwałtowny i drastyczny. Są to przede wszystkim różnego rodzaju katastrofy naturalne oraz awarie spowodowane błędem człowieka lub celowym działaniem sabotażowym (np. cyberatakiem). Proces Disaster Recovery umożliwia wdrożenie procedur, dzięki którym działanie firmy zostaje w takiej sytuacji błyskawicznie przywrócone, a wszystkie dane i aplikacje zachowane. Na czym to dokładnie polega?

Z czego się składa kompleksowa procedura

Procedury Disaster Recovery to wielowymiarowy plan działania, który obejmuje wiele różnego rodzaju aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poniżej znajdziesz kluczowe elementy procesów, z których składa się cała procedura przywracania usług krytycznych, danych i aplikacji.

Elementy Disaster Recovery:

 • Ocena ryzyka i analiza wpływu na działalność – ustalanie, które systemy są niezbędne dla działalności przedsiębiorstwa i jakie mogą być skutki ich awarii.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych – regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych, które można następnie odzyskać w przypadku ich utraty.
 • Zastosowanie redundancji – wykorzystywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak serwery zapasowe lub centra danych, które mogą przejąć obciążenie w przypadku awarii głównych systemów.
 • Plan ewakuacji – w przypadku katastrof fizycznych, takich jak pożary lub powodzie, konieczne może być fizyczne przemieszczenie personelu i sprzętu do innej lokalizacji.
 • Testowanie – regularne testowanie i aktualizowanie planu tak, aby zapewnić jego skuteczność w zmieniających się warunkach.
 • Komunikacja – utrzymanie efektywnej komunikacji z pracownikami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami w przypadku wystąpienia katastrofy.
 • Restart – planowanie i działania niezbędne do odbudowy i przywrócenia pełnej funkcjonalności po wystąpieniu katastrofy.

Nowoczesne technologie w procedurach Disaster Recovery

Nowoczesne rozwiązania z zakresu Disaster Recovery opierają się na najnowszych technologiach i praktykach, które pozwalają organizacjom i firmom skutecznie radzić sobie z awariami, zapewniając tym samym ciągłość ich działania. Do tych, które są najszerzej stosowane, zaliczyć można przede wszystkim:

 • Chmurę obliczeniową:     
  • Recovery as a Service – usługi oparte na chmurze, które oferują kompleksowe rozwiązania Disaster Recovery bez konieczności inwestowania w fizyczną infrastrukturę.
  • Hybrydowe strategie Disaster Recovery – połączenie lokalnych zasobów z chmurą, aby zapewnić elastyczność, skalowalność i optymalizację kosztów.
 • Wirtualizację:     
 • Umożliwia szybkie przenoszenie i przywracanie wirtualnych maszyn, co przyspiesza proces odzyskiwania po awarii.
 • Pozwala na replikację w czasie rzeczywistym zapewniając w pełni aktualne kopie danych i aplikacji.
 • Automatyzację:     
 • Narzędzia i oprogramowanie do automatycznego monitorowania, testowania i przywracania systemów w przypadku awarii. Redukuje to ludzkie błędy i skraca czas odzyskiwania.
 • Szeroko zakrojone planowanie:     
 • Planowanie Disaster Recovery obejmuje nie tylko dane i aplikacje, ale także sieci, sprzęt stacjonarny, procesy biznesowe, zasoby ludzkie i komunikację z klientami i kontrahentami. Niezbędne są także regularne testy i aktualizacje planów w oparciu o zmieniające się warunki i wymagania biznesowe.
 • Ochrona przed atakami cybernetycznymi:     
 • Disaster Recovery jest ściśle związane z planowaniem reagowania na incydenty bezpieczeństwa cyfrowego, aby radzić sobie z atakami ransomware i innymi zagrożeniami. Obejmuje głównie rozwiązania takie jak izolacja zagrożeń i szybkie przywracanie systemów po ataku.
 • Mobilność i zdalna praca:     
 • Rozwiązania umożliwiające pracownikom szybki dostęp do kluczowych systemów i danych z dowolnej lokalizacji.
 • Zapewnienie ciągłości działalności w sytuacjach, gdy tradycyjne miejsca pracy stają się niedostępne, tak jak to miało przykładowo miejsce w czasie pandemii COVID-19.
 • Systematyzacja procedur:     
 • Koordynacja wielu zadań i procesów Disaster Recovery w złożonych środowiskach, dzięki czemu odzyskiwanie po awarii przebiega płynnie i zgodnie z planem.
 • Szyfrowanie i zabezpieczenia:     
 • Ochrona kopii zapasowych i replik danych przed nieautoryzowanym dostępem, co jest kluczowe, zwłaszcza w środowiskach chmurowych.

Warto mieć świadomość tego, że wraz z rozwojem technologii i zmieniającym się krajobrazem zagrożeń, rozwiązania Disaster Recovery także będą nadal ewoluować. Dlatego też przedsiębiorstwa i organizacje powinny regularnie przeglądać i aktualizować swoje strategie Disaster Recovery, aby móc dostosowywać się do nowych wyzwań i możliwości.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze