Choroba zawodowa – kiedy przysługuje Ci odszkodowanie?

Choroba zawodowa - kiedy przysługuje odszkodowanie?

Pracujemy w przeróżnych warunkach i środowiskach. Niektóre z nich mają na pracownika bardzo negatywny i szkodliwy wpływ oraz mogą skutkować wystąpieniem tzw. choroby zawodowej. Czym jest ten uszczerbek na zdrowiu oraz czy przysługują z jego tytułu jakieś zadośćuczynienia? Odpowiedzi na te pytania poznasz w dalszej części tego artykułu.

Co możemy określić mianem choroby zawodowej?

Jak nietrudno się domyślić pojęcie to oznacza problemy zdrowotne, których dany pracownik nabawił się wykonując zawód wiążący się ze zwiększonym ryzykiem. Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy:

,, Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Zawody, które często wiążą się z przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi to np. strażacy, górnicy, a także nauczyciele. Konkretne choroby znajdujące się w rejestrze chorób zawodowych zostały określone w 2009 r w specjalnym Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dokument ten zawiera również wszystkie niezbędne informacje związane z procedurą ubiegania się o zadośćuczynienie oraz wszystkie najważniejsze terminy. Więcej na temat wykazu chorób zawodowych przeczytasz na stronach kancelarii adwokackich, np. adwokat Złotów.

W jaki sposób zgłosić chorobę zawodową?

Podejrzewając chorobę zawodową należy się zgłosić do odpowiedniego organu. Zgodnie z wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem Rady Ministrów zgłoszenie można dostarczyć do:

 • powiatowego inspektora sanitarnego,
 • granicznego inspektora sanitarnego,
 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,
 • wojskowego inspektora sanitarnego wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,
 • okręgowemu inspektoratowi pracy.

Wszystkie organy muszą być właściwe, czyli znajdować się w miejscu, w którym dana praca jest lub była wykonywana przez wnioskodawcę. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie w tych miejscach gromadzona jest cała dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, podejrzenie choroby zawodowej możemy również zgłosić do organu znajdującego się w miejscu ostatniego narażenia zawodowego.

Kto ma prawo zgłosić chorobę zawodową?

Zgodnie z polskim prawem podejrzenie takie może zgłosić:

 • pracodawca,
 • lekarz bądź lekarz stomatolog, który stwierdził, że występuje podejrzenie choroby zawodowej u danego pacjenta,
 • pracownik lub były pracownik (zgodnie z czasem określonym w rozporządzeniu z 2009 r).

Co przysługuje pracownikowi z tytułu choroby zawodowej?

Co przysługuje pracownikowi z tytułu choroby zawodowej?

Po właściwym rozpoznaniu choroby zawodowej osobie poszkodowanej przysługują rozmaite świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Są to m. in.:

 • zasiłek chorobowy przysługujący tym pracownikom, którzy przez chorobę bądź wypadek w miejscu pracy nie są w stanie dalej wykonywać swoich obowiązków,
 • świadczenie rehabilitacyjne należące się pracobiorcy, który wykorzystał zasiłek chorobowy, ale wciąż nie jest zdolny do pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej dla tych, którzy doznali stałego, bądź długotrwałego ( tzn. z możliwością poprawy) uszczerbku na zdrowiu.

Ubiegać się możesz również o inne świadczenia, ale najważniejsze jest aby pamiętać o tym, że w przypadku niektórych wymagane są dodatkowe procedury, a ich przyznawanie nie zawsze odbywa się w jednakowych warunkach.