CCTV jako element ochrony elektronicznej

cctv

Ochrona elektroniczna osób i mienia to doskonała alternatywna dla tradycyjnej ochrony fizycznej. Sprawdza się zarówno jako rozwiązanie dla posesji prywatnych, jak i obiektów użytku publicznego. Bardzo ważnym elementem usług z tego zakresu jest monitoring CCTV. Dowiedz się, jaką dokładnie rolę pełni i w jaki sposób można go wykorzystać w nowoczesnym systemie zabezpieczeń.

CCTV, czyli co?

CCTV to skrót od angielskiego terminu Closed-Circuit TeleVision, co w praktyce oznacza telewizję przemysłową, a zatem monitoring. Chodzi o system kamer, które są rozmieszczone w newralgicznych miejscach chronionego obiektu. Dzięki temu można:

  • na bieżąco obserwować to, co się w nim dzieje,
  • rejestrować wszystkie zdarzenia,
  • weryfikować sytuację, gdy zostanie uruchomiony system alarmowy.

Jak wyjaśniają eksperci agencji OCHRONA – GOT, system CCTV może zostać zastosowany zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu. Odpowiednio dobrane kamery rejestrują obraz z dużą dokładnością nawet w nocy – jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu termowizji.

Ważnym elementem systemu CCTV jest również rejestrator – to urządzenie, które zgodnie z nazwą zapisuje obraz nagrywany przez kamery. Dzięki temu istnieje możliwość jego późniejszego odtworzenia – np. w celu zidentyfikowania sprawcy włamania.

CCTV w systemie ochrony elektronicznej – jaką pełni rolę?

Instalacje CCTV stanowią jeden z kluczowych elementów ochrony elektronicznej obiektów i mogą być wykorzystane na wiele sposobów. Mogą sprawdzić się nie tylko w roli systemu do nagrywania zdarzeń, który pozwoli na odtworzenie wydarzeń, kiedy do nich dojdzie. Możliwe jest ich sprzęgnięcie z systemem alarmowym – tak, aby możliwy był „zdalny dozór” obiektu.

Jak to działa? W tradycyjnym systemie monitoringu, który może się sprawdzić np. w niewielkim centrum handlowym, obraz jest rejestrowany, a fizyczny pracownik ochrony śledzi go na bieżąco na ekranie monitora. W nowoczesnych systemach dozór jest prowadzony za pomocą kamer CCTV podłączonych do Centrum Monitorowania Wizyjnego agencji ochrony. Najczęściej odbywa się to na dwa sposoby, czyli przez:

  • wideopatrol, a więc regularne sprawdzanie obrazu z kamer według ustalonego harmonogramu,
  • wideoweryfikację – a zatem sprawdzenie, co dzieje się na kamerach, kiedy zostaną uruchomione czujniki systemu alarmowego.

Zastosowanie systemu CCTV w ten sposób to ekonomiczne, a zarazem niezwykle efektywne zabezpieczenie. W razie potwierdzenia zagrożenia grupa interwencyjna może dotrzeć do obiektu w krótkim czasie.