Badania urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych)

Badania urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych)

Nawet krótkotrwały zanik zasilania w zakładzie produkcyjnym, placówce badawczej lub w zdecydowanej większości innych działalności może się wiązać z dużymi stratami finansowymi. Urządzenia i instalacje energetyczne, tak jak wszystkie inne mogą ulec awarii. Aby zmniejszyć ryzyko takich zdarzeń, warto przeprowadzać ich badania. Na czym to polega?

Jak przebiegają badania urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych)?

Przerwa w dostawie energii elektrycznej jest uciążliwa dla każdego – nie tylko dla firmy. Takich problemów można uniknąć dzięki systematycznym pomiarom elektrycznym i przeglądom. Na tej podstawie ustala się, czy urządzenia i instalacje działają prawidłowo i nie jest konieczna wymiana elementów lub ich naprawa. Charakterystyczne dla urządzeń elektrycznych i instalacji jest to, że mogą przez długi czas nie dawać żadnych oznak awarii i działać bez zarzutu mimo wad technicznych. Prawidłowa z pozoru praca  nie oznacza, że nie wystąpi zagrożenie dla personelu obsługującego urządzenia i instalacje elektryczne lub usterka. Tylko dzięki przeprowadzeniu badań i przeglądu można ustalić, czy wszystko jest sprawne.

Dla przykładu ubytek oleju w transformatorze poniżej poziomu krytycznego przy przeciążeniu jednostki może powodować zwiększenie objętości pozostałej nagrzanej cieczy, tak że nie wystąpi awaria transformatora w ruchu. W przypadku ostygnięcia transformatora i zmniejszenia poziomu cieczy (oleju), np. na skutek przerwy w zasilaniu z sieci może po ponownym powrocie napięcia powstać wybuch transformatora lub wypadek z udziałem ludzi. Na urządzenia, takie jak transformatory olejowe działają podobne zjawiska jak na sieć centralnego ogrzewania. Tutaj przy wzroście temperatury rośnie ciśnienie i objętość czynnika.

Inny przykład, to pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, który pokazuje czy ochrona przed porażeniem jest skuteczna (np. czy uziemienia w gruncie nie uległy korozji).  Wiele możliwych problemów nie jest widocznych gołym okiem – można je wykryć wyłącznie dzięki badaniom i dokładnym przeglądom.

Profesjonalne pomiary i przeglądy – jak wyglądają?

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych należy powierzyć specjalistom, posiadającym niezbędne doświadczenie oraz referencje. Przykładem wykonawcy w/w prac jest firma Wasztan. W zależności czego dotyczą pomiary ich zakres jest różny:

Podczas badania zwykłych instalacji nN odbiorczych mogą być dokonywane pomiary:

 • jakości energii elektrycznej,
 • uziemień,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarciowa),
 • izolacji,
 • oświetlenia,
 • wyłączników różnicowo-prądowych,
 • napięć,
 • mocy,
 • energii,
 • wyższych harmonicznych.

Przykładowy zakres badań stacji transformatorowych i instalacji SN, to pomiary:

 • uziemień ochronnych i roboczych,
 • transformatorów (np. w zakresie rezystancji izolacji, współczynników absorbcji rezystancji uzwojeń, pomiarów czujników temperaturowych),
 • rozdzielnic SN i nN (np. w zakresie rezystancji izolacji, rezystancji torów prądowych, prób napięciowych),
 • rezystancji izolacji linii kablowych,
 • próby napięciowe kabli i powłok kabli,
 • specjalistyczne, np. prądów magnesowania transformatorów, próby obciążeniowe transformatorów, wyładowania niezupełne.

Firma Wasztan dysponuje urządzeniami do specjalistycznych pomiarów transformatorów SN/nN, WN/SN, SN/SN, rozdzielnic nN, SN i WN oraz linii kablowych dla w/w zakresu napięciowego. Przedsiębiorstwo wykonuje skomplikowane badania transformatorów rozdzielczych i mocy, np:

 • pomiary przekładni i uchybu kątowego,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uzwojeń,
 • pomiary przełączników zaczepów,
 • pomiary ciągłości uzwojeń,
 • dynamiczny pomiar prądu,
 • dynamiczny pomiar napięcia,
 • dynamiczny pomiar rezystancji,
 • pomiary rozmagnesowania rdzenia,
 • pomiary równowagi przepływów,
 • pomiary prądu magnesującego,
 • pomiar reaktancji upływu/impedancji zwarciowej,
 • pomiar odpowiedzi częstotliwościowej strat dodatkowych – FRSL,
 • pomiar tangensa delta z indywidualną korekcją temperaturową i detekcją zależności współczynnika stratności od napięcia (+pomiar pojemności),
 • SFRA

Czynności związane z przeglądami i pomiarami urządzeń i instalacji elektroenergetycznych warto zlecić doświadczonej firmie, a optymalnie podjąć stałą współpracę i ustalić harmonogram okresowego przeprowadzania badań i prac serwisowych.