Alimenty po rozwodzie – komu i w jakiej sytuacji przysługują

Alimenty po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny wiąże się z wykładaniem pieniędzy na utrzymanie dzieci, a czasami także na rzecz drugiego małżonka. W jakich sytuacjach można liczyć na alimenty? Co wpływa na przyznanie alimentów? I jaka jest ich wysokość?

Kiedy przysługują alimenty?

Mogą zostać przyznane w kilku momentach, np. podczas ogłaszania wyroku rozwodowego albo w późniejszym postępowaniu. Alimenty Wrocław wiążą się z pojęciem równej stopy życiowej. Oznacza to, że każdy człowiek ma prawo do różnego poziomu życia. Dotyczy to także rodzin, zatem małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania tych potrzeb.

Przyznanie alimentów może zależeć od wielu czynników. Obowiązek może być nałożony w sytuacji, gdy np. postępowanie rozwodowe były z orzeczeniem o winie. W takiej sytuacji alimenty na żonę mogę być wyższe, niż gdy nie rozstrzygano o winie rozpadu związku.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wysokość jest zależna od wielu czynników. Przeważnie sprawdza się, jakie są zarobki tego małżonka, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Chodzi bowiem o to, by opłaty były dla niego realne do zapłacenia.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy można potem zmienić wysokość alimentów. W takiej chwili może przydać się kancelaria adwokacka, która pomoże prześledzić wszelkie możliwości i znaleźć odpowiednie przesłanki co do tego. Bez względu na to, czy małżonek płacący alimenty chce zmniejszyć koszty, czy drugi małżonek chce je zwiększyć.

Poniżej szczegóły dojazdu do kancelarii:

Komu przysługują alimenty po rozwodzie?

Na początek konieczny jest sądowy orzeczony rozwód Wrocław. Po nim można starać się o alimenty zarówno dla dzieci, jak i dla małżonka, który jest niewinny rozkładu pożycia. Jeśli jednak sąd orzekł, że wina leży po obu stronach, to wtedy także mogą zostać przyznane alimenty.

Wiele zależy także od stanu niedostatku któregoś ze współmałżonków. Jeśli np. żona nie jest w stanie o własnych siłach zarabiać tyle, by zaspokoić swoje potrzeby, mąż jest zobowiązany płacić jej alimenty. Przeważnie jednak alimenty wypłaca się na rzecz niepełnoletnich dzieci.

Rozwód bez orzeczenia winy

Zdarza się także, że są orzekł, że rozwód dokonał się bez orzekania o winie. Jak w tej sytuacji dochodzi do obowiązku alimentacyjnego? Wystarczy, że któryś małżonek został uznany za niewinnego oraz popadł w niedostatek. W takiej sytuacji ma prawo do otrzymywania alimentów.

Jak widać, alimenty można dostawać także w sytuacji, gdy oboje małżonków zostało uznanych za winnych lub niewinnych rozpadu pożycia. Jednak, jak zostało wcześniej wspomniane, muszą zostać spełnione czynniki, które pozwolą na wypłacanie kwoty ustalonej przez sąd.