Czy automatyczne linie produkcyjne wymagają obsługi człowieka?

automatyczna linia produkcyjna

Technologia towarzyszy człowiekowi w każdym aspekcie życia. Jej ciągły i postępujący rozwój jest znakiem obecnych czasów. Automatyzacja maszyn i linii produkcyjnych nie jest dziś już żadną innowacją, ale koniecznością wpływającą na wydajność danego zakładu produkcyjnego. W dzisiejszych czasach roboty wspomagają i odciążają w pracy ludzi, jednak czy wymagają do obsługi człowieka? A może są samoobsługowe i samowystarczalne?

Jak działa automatyczna linia produkcyjna?

Linia produkcyjna to nic innego jak zespół połączonych ze sobą maszyn i urządzeń, zintegrowany z centralną jednostką sterującą. Działa ona dzięki odpowiedniemu zgraniu dużej liczby urządzeń, które wykonują konkretnie przydzielone zadania. Są to przede wszystkim podajniki, automaty pakujące, rozdrabniacze, przesiewacze, przenośniki, separatory czy ładowarki. To właśnie te maszyny wykonują kolejne etapy produkcji. Każdy produkt przechodzi przez dany etap i jest transportowany automatycznie do kolejnego. W ten sposób realizowane są kolejne etapy wytwórstwa.

Dzięki wykorzystaniu automatycznej linii produkcyjnej cały proces produkcji jest szybki i efektywny, a każdy etap podlega stałemu monitorowaniu oraz kontrolowany jest przez skomputeryzowane systemy i użyte w nich nowoczesne oprogramowanie. Nowoczesne maszyny znacznie usprawniają produkcję, a przy tym ograniczają liczbę pracowników potrzebnych do jej przeprowadzenia. Mogą być indywidualnie dostosowane do danego procesu produkcyjnego, przez co są bardzo wszechstronne.

Obsługa automatycznych linii produkcyjnych

Każda linia produkcyjna jest inna i cechuje się określonymi właściwościami, które są dostosowane do procesu produkcyjnego. Starsze modele robotów wymagały, aby to człowiek w pewnym stopniu nadzorował pracę konkretnych urządzeń, instalował odpowiednie oprogramowanie, wprowadzał parametry, uruchamiał maszynę czy monitorował przebieg jej pracy.

Dziś automatyczne linie produkcyjne są coraz częściej samowystarczalne i samoobsługowe, a w nowoczesnych zakładach produkcyjnych przy użyciu linii automatycznych nawet 90 procent prac jest wykonywane bez ingerencji człowieka – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy INTER-TECH, która zajmuje się automatyzacją przemysłową i relokacją linii produkcyjnych.

Praca człowieka w zakładach przemysłowych przy automatycznych liniach produkcyjnych polega na właściwym zaprogramowaniu maszyn. Oznacza to, że rola człowieka w procesie wytwórczym obejmuje głównie pracę umysłową służącą opracowaniu procedur.