Korzyści wynikające z zastosowania inkubatora z klujnikiem

Inkubator z klujnikiem

Doświadczeni hodowcy drobiu znają korzyści, wynikające z zastosowania inkubatora z klujnikiem. To urządzenie zapewnia w komorze lęgowej optymalne warunki, dostosowane do etapów rozwoju pisklęcia w jaju i chroni je po wykluciu. Od tego zależy sukces hodowcy, dlatego wykorzystanie inkubatora z klujnikiem ma sens – podnosi bezpieczeństwo całego procesu inkubacji.

Inkubator z klujnikiem – jaką pełni funkcję?

Inkubator to urządzenie podstawowe w hodowli, które pozwala na kontrolowanie warunków zewnętrznych podczas inkubacji, co umożliwia zawiązanie się zarodka, a następnie rozwój i wzrost piskląt. To ważne, gdyż proces inkubacji, od momentu umieszczenia jaj w inkubatorze do chwili wyklucia się piskląt, powinien być starannie monitorowany. W tym czasie wewnątrz komory lęgowej inkubatora należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność. Warunki te powinny jednak ulec zmianie podczas ostatnich 3 dni, czyli w okresie klucia, kiedy pisklę nabiera sił, aby przebić skorupkę jaja i wydostać się na zewnątrz. Wtedy przydatne okazuje się środowisko klujnika, który zapewnia lepszą ochronę podczas wykonywanie tak trudnego zadania. Dlatego w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa tego procesu, hodowcy zaopatrują się w nowoczesne urządzenia do inkubacji i klucia, oferowane przez firmy, takie jak BioEggs z Krakowa. To dobra decyzja, która ogranicza ryzyko strat i zapewnia satysfakcjonujący efekt pracy.

Inkubator lęgowy – jakie są jego zalety?

Nowoczesny inkubator z klujnikiem może posiadać w pełni zautomatyzowane systemy ogrzewania, obracania oraz wilgotności, które zapewniają wszystkie warunki do rozwoju zarodków i wylęgania piskląt. Wyposażony też jest w alarmy, ostrzegające o zbyt wysokiej lub za niskiej temperaturze oraz o niekorzystnych zmianach wilgotności. I w końcu – dzięki odpowiedniej funkcji – na ostatnie 3 dni inkubacji “potrafi” skierować jaja do klujnika, znajdującego się zazwyczaj w dolnej części maszyny. Tam nie będą już poddawane rotacji, a pisklęta po wykluciu znajdą się w bezpiecznej przestrzeni, bez ryzyka upadku na twardą powierzchnię. W zaawansowanych modelach inkubatorów, pełniących także funkcję klujnika, można umieścić jednocześnie jaja różnych gatunków ptaków. Resumując – inkubator z klujnikiem zapewnia optymalne warunki, zarówno do inkubacji, jak i klucia, gwarantując na tym ostatnim etapie skuteczną ochronę piskląt. To zalety, decydujące o przydatności tego urządzenia w hodowli amatorskiej i profesjonalnej.