Zamiana m/s na km/h – jak przeliczać jednostki prędkości?

m/s na km/h

Zamiana jednostek miar prędkości nie jest łatwa i ciężko przychodzi nam w głowie przeliczyć np. metry na sekundę (m/s) na kilometry na godzinę (km/h). Niemniej jednak wiedza ta jest bardzo przydatna, niekiedy może wręcz uratować życie. W dzisiejszym artykule sprawdzimy wzór na to, jak szybko przeliczyć m/s na km/h.

Czym jest metr na sekundę (m/s)?

Metr na sekundę to powszechnie stosowana jednostka miary prędkości, właściwa dla układu jednostek SI. Oznacza się ją m/s, gdzie m – metr, s – sekunda.

Przykładowo pojazd poruszający się z prędkością 10 m/s, w czasie 1 sekundy pokona 10 metrów odległości.

Zastosowanie m/s

  • Fizyka – metry na sekundę są powszechnie stosowane w fizyce do opisu prędkości ciał i cząstek. Przykłady obejmują prędkość poruszającego się ciała, ruchu pojazdów, prędkość biegu cząstek w akceleratorach cząstek, prędkość poruszających się planet czy prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej.
  • Sport – w sportach, takich jak lekkoatletyka, pływanie, biegi samochodowe czy kolarstwo, w m/s oblicza się prędkości zawodników. Przykładowo, sprinterzy są oceniani na podstawie swojej prędkości wyrażonej w metrach na sekundę.
  • Inżynieria – metry na sekundę są wykorzystywane w inżynierii do opisu prędkości ruchu maszyn i urządzeń. Przykłady obejmują prędkość obrotową silników, prędkość przemieszczania się samochodów, prędkość ruchu taśmociągów czy prędkość wypływu płynów z dysz.
  • Meteorologia – w meteorologii metry na sekundę są używane do określania prędkości wiatru na mapach pogody i w raportach meteorologicznych.
  • Lotnictwo – w lotnictwie metry na sekundę są stosowane do mierzenia prędkości powietrza wokół samolotu, prędkości wznoszenia i opadania, a także prędkości startu i lądowania.
  • Mechanika płynów – w dziedzinie mechaniki płynów metry na sekundę są wykorzystywane do opisu prędkości przepływu płynów, takich jak strumienie wody, prędkość strumienia powietrza czy prędkość cieczy w rurach.

Czym jest kilometr na godzinę (km/h)?

Kilometr na godzinę to popularna jednostka szybkości lub wartości prędkości, którą oznacza się km/h, gdzie km – kilometr, h – godzina.

Dla przykładu obiekt, który porusza się z prędkością 50 km/h, w czasie 1 godziny pokona 50 kilometrów.

Zamiana m/s na km/h

Sposób 1 (metoda dedukcji):

Patrząc na całość logicznie, aby zamienić m/s na km/h należy metry podzielić przez 1000, a następnie pomnożyć wynik przez 3600.

Dla przykładu, aby zamienić 40 m/s na km/h:

Krok 1: 40 m/1000 = 0,04 km

Krok 2: 0,04 km · 3600 = 144

Wynik: 40 m/s = 144 km/h.

Dlaczego wykonujemy takie, a nie inne działania? Ponieważ w pierwszej kolejności musimy zamienić metry na kilometry. W tym celu musimy je podzielić przez tysiąc, bo 1 m = 0,001 km. Na tym etapie uzyskamy wynik w kilometrach na sekundę. Żeby uzyskać wynik w kilometrach na godzinę, musimy całość dodatkowo pomnożyć razy 3600, bo 1h = 3600 s.

Sposób 2 (szybszy):

Krótszym sposobem jest pomnożenie m/s razy 3,6, ponieważ 1 m/s = 3,6 km/h.

Przykład:

12 m/s · 3,6 = 43,2 km/h.

Niestety to, który wzór zastosować, zależeć będzie od naszych zdolności szybkiego liczenia. W praktyce o wiele szybszy i przystępny do zapamiętania będzie wzór nr 2, czyli wykonanie tylko jednego działania – mnożenia przez 3,6.

Zamiana km/h na m/s

Żeby szybko zamienić km/h na m/s wystarczy podzielić je przez liczbę 3,6.

Przykład:

90 km/h / 3,6 = 25 m/s

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać obliczeń w sposób bardziej rozwinięty, czyli najpierw pomnożyć wartość przez tysiąc (1 km to 1000 metrów), a następnie podzielić przez 3600 (1h = 3600 s).


Dowiedz się również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.