Czy pracodawca ma wpływ na motywację swoich pracowników?

motywacja pracowników

Wielu pracodawców zastanawia się, jaki jest ich realny wpływ na motywację pracowników. Powszechnie przyjęło się mówić, że ludzie chodzą do pracy wyłącznie dla pieniędzy. Albo, że wszelkie szkolenia z motywowania pracowników można zastąpić zwykłymi podwyżkami i premiami. Okazuje się jednak, że to stwierdzenie nie jest prawdą, a przedsiębiorcy i managerowie bezpośrednio oddziałują na to, jaki jest poziom zaangażowania pracowników w codziennych zadaniach.

Według badania zaprezentowanego w raporcie firmy ADP „People Unboxed” nieco ponad połowa respondentów (51%) pracuje głównie ze względów finansowy, czyli po to, aby móc zapewnić sobie rzeczy, których potrzebują oraz chcą. Pozostała część osób pracuje z innych, nieco bardziej osobistych powodów. Wśród głównych motywatorów wyróżniają oni chęć rozwoju zawodowego i nauki, zamiłowanie do tego, czym się zajmują, zbieżność celów zawodowych z celami firmy oraz sympatia, jaką darzy się swoich współpracowników.

Czy szkolenia z motywowania pracowników są potrzebne?

To, jak przebiega komunikacja oraz jak pracownicy czują się w danej organizacji lub zespole, zależy w dużej mierze od managerów. Co ciekawe, pracownicy uważają, że dbałość o ich psychiczne i fizyczne potrzeby jest piętą achillesową ich przełożonych, którzy pilnie potrzebują szkoleń z zakresu motywowania. W firmach dużo częściej dba się o dobór narzędzi pracy, ustalenie optymalnych procedur oraz systemów, niż o dobrostan pracowników.

Jak podają ankietowani, jedynie 18% przełożonych jest wyposażonych w kompetencje, które pomagają dbać o samopoczucie i dobrostan pracowników. Duża część osób czuje się niezrozumiana lub niedoceniana za ich wkład w działanie firmy. Wszystkie te aspekty sprawiają, że motywacja pracowników maleje, a jej miejsce zastępuje frustracja i wypalenie zawodowe. Właśnie dlatego, managerowie mogą zdobyć nowe kompetencje i wiele wynieść ze szkoleń z motywowania pracowników.

W jaki sposób pracodawca powinien motywować pracowników?

Jak można się domyślać, istnieje wiele teorii na temat tego, jak motywować pracowników do działania. Najważniejszym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest różnorodność narzędzi motywujących. Równie istotne jest dostosowanie ich formy do kultury organizacyjnej oraz oczekiwań samych pracowników. Managerowie powinni umieć rozpoznawać potrzeby swoich pracowników względem motywowania i odpowiednio na nie odpowiadać.

Gratyfikacja finansowa jest ważna, ale nie należy skupiać się wyłącznie na niej. To najczęściej te inne, pozafinansowe argumenty mają wpływ na to, czy firma będzie w stanie przyciągnąć i utrzymać najlepszych specjalistów na rynku. Szkolenia z motywowania pracowników mogą dostarczyć kadrze zarządzającej informacji o tym, jak zaprojektować klarowny system motywacyjny w firmie.

Szkolenie z motywowania pracowników – czy to dobra inwestycja?

Tak, ale tylko wtedy, gdy wnioski ze szkolenia będą wdrożone w praktyce. I to właśnie tutaj zaczyna się największa rola pracodawcy. Działania nie będą skuteczne, jeżeli praca nad obszarem motywacji w firmie skończy się na zorganizowaniu jednego szkolenia dla managerów z zakresu motywowania pracowników. Firma musi być gotowa na to, aby dobre praktyki wypracowane podczas szkolenia wprowadzać stopniowo w codzienne życie organizacji. Motywacja pracowników zależy od wielu czynników, między innymi od sposobu komunikacji w firmie, poziomu zaufania oraz atrakcyjnych ścieżek rozwojowych. Umiejętność zarządzania całym tym systemem może przesądzić o przewadze konkurencyjnej twojej firmy.