Tańszy prąd dla Polaków. Ile wynoszą limity kWh na 2023 rok?

Tańszy prąd dla Polaków. Ile wynoszą limity kWh na 2023 rok?

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogą liczyć na zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku. 13 lipca Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Ta zwiększa limity zużycia prądu elektrycznego z zamrożoną ceną. Jednocześnie przedsiębiorcy i samorządowcy mogą liczyć na niższe stawki za energię elektryczną.

Zamrożone ceny prądu 2023. Kto zapłaci mniej?

Na niższe rachunki mogą liczyć zarówno gospodarstwa domowe, rolne, jak i przedsiębiorcy i samorządowcy. Ma to związek z podniesionymi limitami zużycia energii elektrycznej, które objęte zostaną zamrożeniem cen:

  • Gospodarstwa domowe – limit zwiększony z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie;
    • Gospodarstwa, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna – limit zwiększony z 2600 kWh do 3600 kWh rocznie;
    • Gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny – limit zwiększony z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie;
  • Gospodarstwa rolne – limit zwiększony z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie;

Niższe stawki za prąd elektryczny zapłacą również:

  • samorządy;
  • sektor MŚP;
  • wrażliwe podmioty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, etc.).

W powyższych przypadkach cena maksymalna została obniżona z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.

Ważne! Nowe limity na 2023 rok można wykorzystać, nawet jeśli odbiorca prądu elektrycznego przekroczył dotychczasowy limit już przed wdrożeniem nowych przepisów.

Ustawa ma obowiązywać od 1 października 2023 roku. Za jej przyjęciem głosowało 436 posłów, przeciw było 5 posłów, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa musi jeszcze trafić do Senatu.

Składka solidarnościowa od nadzwyczajnych zysków

Nowelizacja ustawy nakłada również tzw. składkę solidarnościową na wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się wydobyciem i sprzedażą węgla. Zgodnie z zapisami ustawy, przedsiębiorstwa te zostaną obłożone 33% podatkiem od dochodów nadmiarowych, które przekraczają 120% średnich dochodów osiągniętych na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z obniżką cen dla odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.