Sezon grzewczy 2023/2024 – kiedy się zaczyna i kończy?

Sezon grzewczy 2022/2023 – kiedy się zaczyna i kończy?

Wraz ze spadkiem dobowych temperatur w okresie jesiennym, większość osób zamieszkujących w blokach zaczyna się zastanawiać, kiedy zaczyna się sezon grzewczy? Czy istnieje sztywna data, od której zaczyna się i kończy sezon grzewczy 2023/2024? Koniecznie sprawdź nasz dzisiejszy artykuł!

Sezon grzewczy 2023/2024 – kiedy się zaczyna?

Według polskiego prawa, a w zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku, nie ma konkretnej daty rozpoczęcia okresu grzewczego. Rozporządzenie określa “okres grzewczy” jako: “okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów“. Najczęściej jednak z uwagi na coraz niższe temperatury, okres grzewczy rozpoczyna się na przełomie września i października i kończy w kwietniu lub maju.

Kiedy zaczynają grzać w mieszkaniach?

W praktyce większość zarządców budynków decyduje się rozpocząć ogrzewanie budynków wtedy, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 10 stopni Celsjusza, a w mieszkaniach poniżej 16 stopni Celsjusza. Wraz z nadejściem ocieplenia w drugiej połowie okresu wiosennego, przeważnie następuje wyłączenie ogrzewania w blokach.

Ile stopni musi być w bloku?

Według przepisów zawartych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

minimalna temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniach, wynosi +20 stopni Celsjusza dla pokoi, kuchni, przedpokojów oraz +24 stopnie dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi bez odzieży, czyli łazienek.

Sprawdź również:


zdjęcie: unsplash.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.