W jaki sposób dobierana jest metoda badań nieniszczących?

Przeprowadzając obserwację, co stało się z maszyną, wykonuje się badania nieniszczące. O tym, jaki test zostanie, wykonany decyduje mechanik – sprawdź szczegóły.

W celu dokonania analizy ewentualnych usterek w maszynie wykorzystuje się badania nieniszczące. Polegają one na dokładnym zapoznaniu się ze stanem przedmiotu obserwacji, nie ingerując w jego strukturę. Taka weryfikacja pozwala precyzyjnie określić wystąpienie miejsca awarii, co przekłada się na szybszą naprawę, bez konieczności ingerowania w pozostałe części maszyny.

Czym są badania nieniszczące?

Rozwój technologii umożliwił dokonywanie oględzin różnego typu sprzętu bez konieczności rozkręcania go. Dziś w celu wykrycia awarii bardzo często przeprowadza się badania nieniszczące. Polegają one na wykorzystaniu do znalezienia źródła usterki między innymi fal radiowych oraz ultradźwięków. Dzięki temu mechanik zna przyczynę awarii maszyny, zanim ją rozkręci. Znacząco skraca to czas naprawy, co przekłada się na efektywność pracy urządzenia.

Badania takie przeprowadza się na maszynach oraz urządzeniach elektrycznych. Zastosowanie diagnostyki nieniszczącej powoduje, że podczas naprawy rozkręcany jest tylko wadliwy element. Dzięki takiemu działaniu koszty usunięcia usterki są zdecydowanie niższe, ponieważ mechanik wykonuje mniej pracy w celu rozpoznania przyczyny awarii.

Jakie są rodzaje badań nieniszczących?

Wyróżnić można kilka badań nieniszczących. Podstawowym testem wykonywanym przez mechanika zawsze jest diagnozowanie wizualne. Ocenia on stan urządzenia oraz ewentualne przyczyny awarii. Znalezienie problemów już na tym etapie daje pogląd, co mogło się stać z maszyną. Innym badaniem nieniszczącym jest kontrola endoskopowa.

Często także przeprowadza się diagnostykę penetracyjną. Pozwalają one zaobserwować pęknięcia zmęczeniowe czy powstałe wżery. Poza tym, w zależności od typu i rozmiaru maszyny, przeprowadza się badania nieniszczące ultradźwiękowe, prądami wirowymi, a także, w niektórych przypadkach, wykorzystuje się radiografię przemysłową.

W jaki sposób dobierana jest metoda badań nieniszczących?

O tym, jakie badania nieniszczące zostaną zastosowane w konkretnym przypadku, decyduje mechanik. Rozpoznając typ urządzenia, wie on, jakie są najczęstsze problemy z daną maszyną lub urządzeniem elektronicznym. Jednak podstawowym testem, który zawsze będzie wykonywany, jest ocena wizualna.

Warto skorzystać między innymi z usług firmy Lerg Pet, która dysponuje nowoczesnym laboratorium, dzięki czemu wykrycie usterki zajmuje niewiele czasu. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na skuteczne usunięcie awarii oraz w miarę możliwości jak najszybciej będzie można ponownie korzystać z maszyn.