Jak działa oczyszczalnia ścieków? Jaką pełni funkcję?

Jak działa oczyszczalnia ścieków? Oczyszczanie ścieków

Zasada działania oczyszczalni ścieków z założenia jest bardzo prosta. Obiekt ten zajmuje się uzdatnianiem zanieczyszczonej wody, która pochodzi z gospodarstw domowych lub zakładów przemysłowych. Proces ten jednak jest o wiele bardziej skomplikowany. Sprawdźmy zatem, na jakiej zasadzie działa oczyszczalnia ścieków i w jaki sposób oczyszczane są napływające do niej ścieki.

Co to jest oczyszczalnia ścieków? Definicja

W skrócie mówiąc, oczyszczalnia ścieków to urządzenia oraz obiekty technologiczne, służące do usuwania zanieczyszczeń z dostarczanych ścieków – poprzez system kanalizacji. Przez to pojęcie rozumie się zarówno neutralizacja zanieczyszczeń chemicznych oraz stałych.

Zobacz również: Jak działa elektrownia atomowa? Czy jest w pełni bezpieczna?

Wyróżnia się 3 rodzaje oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnie ścieków komunalnych – ich zadaniem jest oczyszczanie zarówno tzw. ścieków bytowych, czyli pochodzących z gospodarstw domowych oraz ścieków przemysłowych. Tego rodzaje oczyszczalnie zajmują się również wodami opadowymi i roztopowymi

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – działają na podobnej zasadzie co powyższe, jednak różnią się profilem technologicznym oraz budową poszczególnych obiektów i urządzeń, która uwzględniania jest jeszcze na etapie projektowania oczyszczalni. Służą do oczyszczania ścieków spływających z zakładów przemysłowych i podobnych.

Oczyszczalnie specjalne – to specyficzne rodzaje oczyszczalni, które zajmują się przerabianiem np. wody deszczowej lub pochodzącej z placówek medycznych.

Oczyszczalnie ścieków można również podzielić pod względem dopuszczalnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń RLM (równoważnej liczbie mieszkańców). Można tu wyróżnić 5 przedziałów:

  • poniżej 2000 RLM
  • 2000–9999 RLM
  • 9999–14999 RLM
  • 15000–99999 RLM
  • powyżej 100000 RLM

Na jakiej zasadzie działa oczyszczalnia ścieków?

Proces oczyszczania ścieków przebiega dwuetapowo.

W pierwszej kolejności usuwane są zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, zawiesiny czy oleje i tłuszcze. Wykorzystuje się w tym celu proste operacje mechaniczne oraz fizyczne, takie jak cedzenie czy sedymentacja, które wychwytują zanieczyszczenia z dostarczonego osadu. Na tym etapie stosowane są takie urządzenia jak sita, kraty, różnego rodzaju piaskowniki oraz osadniki. Odseparowane w ten sposób zanieczyszczenia stałe są następnie płukane, prasowane i wywożone w kontenerach na składowiska odpadów.

Na drugim etapie wykorzystuje się oczyszczanie biologiczne oraz chemiczne. W przypadku oczyszczania biologicznego wykorzystuje się mikroorganizmy, które utleniają związki organiczne znajdujące się w ściekach. Oczyszczanie chemiczne z kolei polega na dodawaniu do ścieków koagulantów (związków żelaza lub glinu). Niekiedy dodawane są również związki wapnia. Celem oczyszczania chemicznego jest obniżenie stężenia fosforu do poziomu 1-1,5 g/m3.

Tak przetworzone ścieki mogą być wypuszczone z powrotem do środowiska.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.