Maska przeciwgazowa: jak wybrać odpowiednią do wykonywanego zawodu?

Maska przeciwgazowa

Nie ulega wątpliwości, że maska przeciwgazowa spełni swoją funkcję dopiero wtedy, kiedy zostanie ściśle dopasowana do środowiska pracy. To miejsce i warunki pracy określają wymagany poziom zabezpieczeń, dlatego właściwy dobór akcesoriów ochronnych nie może zachodzić w próżni. Innej potrzebuje spawacz, innej osoba, która wykonuje remont mieszkania. Którą wybrać? Odpowiedź znajduje się w tym artykule!

Maska przeciwgazowa: gdzie znajduje swoje zastosowanie?

Środowisko pracy, w którym występuje obecność szkodliwych dla zdrowia gazów, pyłów czy oparów, jest szczególnie niebezpieczne i wymagające. Przepisy określają warunki pracy w takim środowisku, kładąc nacisk na stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, ale przede wszystkim optymalnej osłony dróg oddechowych.

Maska przeciwgazowa wysokiej jakości chroni nie tylko przed toksycznymi związkami chemicznymi unoszącymi się w powietrzu. To także bariera uniemożliwiająca przedostawanie się do organizmu chorobotwórczych drobnoustrojów – bakterii i wirusów. Wykorzystywane są więc w przemyśle, pożarnictwie, spawalnictwie, szpitalach i laboratoriach, a także w policji, wojsku czy rolnictwie.

Osłona dróg oddechowych nie jest jednorodna. Można więc mówić poszczególnych rodzajach masek przeciwgazowych różniących się między sobą stopniem zaawansowania i poziomem zapewnianej ochrony.

Maska przeciwgazowa: izolacyjna, filtracyjna i jednorazowa

Pierwszy rodzaj maski przeciwgazowej stanowi barierę uniemożliwiającą dostanie się powietrza zewnętrznego do dróg oddechowych czy w ogóle obszaru twarzy osoby, która nosi tego typu maskę. Tlen do oddychania zapewnia sprzęt podłączony do maski, a tak zwany pochłaniacz regeneracyjny potrafi odzyskać tlen z wydychanego powietrza.

W przypadku masek przeciwgazowych filtracyjnych powietrze pobierane jest z otoczenia, ale oczyszczane przez filtry i pochłaniacze. Filtr przybiera formę metalowego pojemnika, puszki albo podkładu materiałowego umieszczanego w masce.

Istnieje również forma maski przeciwgazowej jednorazowego użytku, która jest stosowana w sytuacjach nagłych, awaryjnych, gdy trzeba jak najszybciej opuścić skażone miejsce.

Maska przeciwgazowa pełna i półmaska

Podziału masek przeciwgazowych można również dokonać ze względu na ich budowę. Spotykane są najczęściej maski pełne i półmaski.

Pełne chronią nie tylko nos czy usta, ale również oczy. Zakrywając całą twarz, osłaniają ją przed substancjami żrącymi, w tym samym czasie dostarczając tlen z układu zewnętrznego.

Półmaski chronią drogi oddechowe, zakrywając usta i nos, ale bez osłaniania oczu. Wykorzystywane są wtedy, gdy środowisko zewnętrzne nie jest nasycone substancjami silnie żrącymi. Charakteryzują się również krótszym czasem użytku i przynależą zazwyczaj do grupy masek filtrujących, rzadziej izolujących.

Jak dokonać prawidłowego wyboru maski przeciwgazowej?

Na początku trzeba określić poziom wymaganej ochrony. Bierze się on z rodzaju wykonywanej pracy i stopnia skażenia powietrza w danym miejscu. Wysoki stopień skażenia wymusza stosowanie masek pełnych. Kolejną istotną kwestią jest dobór odpowiednich filtrów, które pozwolą na bezpieczną pracę w danym miejscu lub decyzja o zakupie maski izolującej dla pełnej ochrony przed powietrzem zewnętrznym.

Wybór dostępnych na rynku masek przeciwgazowych jest bardzo duży. Jednak po przeczytaniu tego artykułu dobór odpowiedniej maski przeciwgazowej nie powinien stanowić problemu!

Kategoria: BHP