Kiedy pracodawca musi zapewnić odzież

Kiedy Pracodawca Musi Zapewnić Odzież Dla Pracownika

Pracodawca w niektórych przypadkach ma obowiązek dostarczenia pracownikowi odpowiedniej do pracy odzieży roboczej oraz obuwia. Okazuje się, że regulują to odpowiednie przepisy. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kiedy i w jakich przypadkach, odzież robocza musi być dostarczona przez pracodawcę, ten artykuł jest dla Ciebie! Przeczytaj go już teraz!

Kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze

Na wstępie należy zaznaczyć, że odzież robocza jak i obuwie, które pracodawca musi dostarczyć pracownikowi, powinny spełniać wymogi, które zaś zapisane są w Polskich Normach regulowanych w ustawie z dnia 12 września 2002 roku na temat normalizacji.

Kodeks pracy wskazuje sytuacje kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze. Jeżeli jesteś zainteresowany jakie to sytuacje, odpowiedź znajdziesz poniżej.

Odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu

Jest to pierwsza sytuacja, kiedy pracodawca zobowiązany jest do zapewniania odzieży i obuwia roboczego dla swoich pracowników. Oczywiście odzież jak i obuwie przydzielane są dla pracownika nieodpłatnie, lecz stanowią one własność pracodawcy. Przykładowo, podczas rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy otrzymaną odzież i obuwie.

Występujące wymogi technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Jest to druga sytuacja kiedy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia dla swoich pracowników odpowiedniego obuwia oraz odzieży roboczej. Nie jedno stanowisko pracy jest związane z wyżej wymienionymi wymogami, zatem odpowiednia odzież robocza jest niezbędna. Należy wiedzieć, że odzież ta powinna spełniać wszelkie normy, wpisujące się w różne wymagania technologiczne, a także związane z wymogami sanitarnymi.

Warto również wiedzieć, że jeżeli odzież robocza została zniszczona z winy pracownika, jest on zobowiązany zwrócić swojemu pracodawcy kwotę, która jest równa do niezamortyzowanej części zniszczonego lub utraconego wyposażenia.

Odzież firmowa

Czy pracownik może używać własnej odzieży i obuwia roboczego zamiast firmowej odzieży roboczej

Przepisy dopuszczają taką możliwość, jednak odzież jak i obuwie użytkowane przez pracownika musi spełniać kilka warunków, takich jak:

  • Odzież i obuwie pracownika musi spełniać wymogi BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).
  • Pracodawca powinien ustalić wykaz stanowisk, gdzie dopuszczalne może być użytkowanie własnej odzieży jako robocza.
  • Pracownik powinien na tę czynność uzyskać zgodę pracodawcy.

Trzeba pamiętać także o tym, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie posiada on konkretnego obuwia oraz odzieży roboczej, które wymagane jest na określonym stanowisku pracy. Mówi o tym (art. 237(9) § 1 k.p.).

Skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi i nie tylko — czy można używać własnej odzieży?

Konkretnie odzież i obuwie własne pracownika nie może być używane na stanowiskach, które:

  • są związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • odzież i obuwie podlegają znacznemu zabrudzeniu na danym stanowisku,
  • istnieje zagrożenie skażenia odzieży i obuwia roboczego środkami promieniotwórczymi, bądź chemicznymi,
  • istnieje zagrożenie skażenia odzieży i obuwia różnymi materiałami biologicznie zakaźnymi

Dokumenty, w których pracodawca powinien ustalić zasady odnośnie wyposażenia w odzież roboczą i obuwie

Pracodawca powinien ustalić razem z pracownikami, lub ich przedstawicielami przewidywane okresy użytkowania odzieży roboczej i obuwia. Po zakończonych ustaleniach powinno sporządzić się odpowiednie dokumenty oraz tabele, które będą przedstawiały normy przydziału odzieży roboczej oraz obuwia. Warto wiedzieć, że jeśli w danej firmie istnieje regulamin, to tabela odnośnie norm przydziału odzieży roboczej powinna stać się jego częścią.

Ekwiwalent za korzystanie z odzieży roboczej

Okazuje się, że jeżeli pracownik korzysta z odzieży roboczej, którą zapewni firma, pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu. Wysokość ekwiwalentu jest uwarunkowana od wysokości aktualnych cen odzieży i obuwia roboczego.

Jeżeli chodzi o częstotliwość wypłacania danego ekwiwalentu, nie ma konkretnych przepisów, które określają ją wprost. Przyjmuje się, że to pracodawca sam powinien ustalić częstotliwość wypłacania ekwiwalentu razem z pracownikami.

Ekwiwalent dla pracownika za pranie odzieży roboczej

Przede wszystkim należy wiedzieć, że to pracodawca jest zobowiązany do prania, a także naprawy, konserwacji, odkażania i podobnych rzeczy związanych z odzieżą i obuwiem roboczym, które zapewnia. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracodawca nie może wypełnić wyżej wymienionych zobowiązań, wtedy ta czynność może zostać powierzona pracownikowi.

Jeżeli tak się stanie, pracownikowi przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie.

Tak samo jak w przypadku zwykłego ekwiwalentu za korzystanie z odzieży roboczej, tak i w tym przypadku przepisy nie określają kiedy, ani w jakiej wysokości powinien on być wypłacany. Pracodawca może wypłacać ekwiwalent na podstawie np. paragonu za usługę z pralni, który otrzyma od pracownika lub na podstawie wcześniej ustalonego ekwiwalentu z pracownikami odnośnie tej czynności.

Ważną kwestią jest, to kiedy pracownikowi nie wolno powierzać prania odzieży roboczej. Pod żadnym pozorem nie można tej czynności powierzać pracownikowi, jeżeli ubranie i obuwie robocze uległo skażeniu różnymi środkami chemicznymi, materiałami biologicznie zakaźnymi, lub środkami promieniotwórczymi. Należy o tym bezwzględnie pamiętać i przestrzegać norm spełniających wymagania bezpieczeństwa.

Czy można ustalić okres czasu, przez który pracownik powinien korzystać z odzieży i obuwia roboczego

Odzież jak i obuwie robocze powinny być użytkowane przez pracownika nie dłużej niż do momentu, kiedy istnieje możliwość naprawy artykułów, która pozwoli zachować ich cechy użytkowe i ochronne.

Gdzie można kupić odzież roboczą

Istnieje wiele hurtowni i sklepów oferujących rozmaite artykuły z zakresu odzieży jak i obuwia roboczego. Może się w nich zaopatrywać sam pracodawca jak i pracownicy we własnym zakresie.

Obecnie na rynku istnieje mnóstwo rodzajów odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagane normy (np. są ognioodporne). Istnieją również mniej zaawansowane (np. polary firmowe z nadrukiem, T-shirty z nadrukiem)

Warto jest postawić na odzież i obuwie wyższej jakości, nie tylko ze względu na lepszą jakość wykonania, ale przede wszystkim na wyższe bezpieczeństwo, jakie zapewniają tego typu artykuły. Oczywiście trzeba liczyć się z nieco wyższą ceną, lecz to powinna być kwestia drugoplanowa podczas wyboru takich artykułów. Na pierwszym miejscu należy stawiać bezpieczeństwo.

Podsumowanie

Jak widać, pracodawca w niektórych przypadkach jest zobowiązany do zapewniania obuwia i odzieży roboczej dla swoich pracowników. Warto mieć taką wiedzę będąc zarówno pracodawcą jak i pracownikiem, dobrze znać również swoje prawa i możliwości odnośnie wykorzystania własnej odzieży roboczej.

Jeżeli firma posiada regulamin, powinien być w niej zawarty wątek odnośnie odzieży roboczej, jak również ekwiwalentu, który przysługuje dla pracowników — warto się z nim zapoznać.

Dobra odzież robocza to podstawa w niektórych miejscach pracy, pamiętajmy o tym!

Kategoria: BHP