Czym są i do czego służą detektory gazu?

detektory gazu

Obecność w atmosferze gazów niebezpiecznych zagraża ludziom, dlatego zawsze trzeba kontrolować jakość powietrza. Gdzie szczególnie? W garażach podziemnych, zamkniętych pomieszczeniach klimatyzowanych, na basenach i stacjach kontroli pojazdów. Wykrycie gazu bez specjalistycznego sprzętu jest niemal niemożliwe, dlatego z pomocą przychodzą detektory gazu – podręczne urządzenia do wykrywania różnych rodzajów gazów toksycznych oraz wybuchowych.

Detektory gazu – co to?

Do monitorowania obecności gazów toksycznych w powietrzu stosuje się stacjonarne oraz przenośne detektory gazu Sapel. To nowoczesne urządzenia, które dobrze radzą sobie z wykrywaniem nieszczelności w instalacjach gazowych. Mierzą zawartość tlenu w powietrzu, a dodatkowo są wykorzystywane jako toksykometry. Prezentują zatem szereg przydatnych danych potrzebnych do analizowania jakości powietrza i potencjalnego zagrożenia.

Ryzyko jakichkolwiek błędów pomiarowych jest zredukowane do minimum, tak samo odczyt pomiarów – są one prezentowane na podświetlanym wyświetlaczu, zatem odczytasz je nawet w ciemności. Wysoka czułość elastycznych sond to także gwarancja dokładności i szansa na dotarcie do instalacji znajdujących się nawet w trudno dostępnych miejscach, np. szczelinach, wnękach.

Rodzaje detektorów

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów detektorów, które są wyspecjalizowane w wykrywaniu nieszczelności w instalacjach gazowych. Jednym z nich jest detektor wielogazowy, mający więcej niż jedno zastosowanie. Nadaje się do:

  • wykrywania freonów i NH3 w układach chłodzenia, w pomieszczeniach klimatyzowanych, chłodniach,
  • wykrywania obecności dwutlenku węgla i kontrolowania jego stężenia najczęściej w garażach podziemnych i na parkingach,
  • kontrolowania obecności CO i LPG głównie w stacjach kontroli pojazdów,
  • badania stężenia ozonu oraz chloru na basenach publicznych,
  • kontrolowania tlenku etylenu w pomieszczeniach przeznaczonych do sterylizacji narzędzi, głównie w szpitalach czy laboratoriach,
  • detekcja dwutlenku węgla, freonów, amoniaku lub tlenku węgla, głównie w firmach działających w branży spożywczej.

Detektor – pomoc w zwalczaniu zagrożeń

Niezawodny detektor jest Twoim obowiązkowym wyposażeniem, jeżeli chcesz ochronić siebie i innych przed tragicznym w skutkach ulatnianiem się toksycznych gazów. Do czego prowadzi rozszczelniona instalacja? Do zatrucia czadem, siarkowodorem, amoniakiem, a także wycieków chloru czy ozonu. W przypadku gazów palnych efektem wycieku i nagromadzenia się gazu w atmosferze może być wybuch pod wpływem zapłonu.

Aby osiągnąć oczekiwane korzyści, musisz dopasować rodzaj detektora do swoich potrzeb i miejsca, które będziesz przy jego pomocy kontrolował. Najbardziej mobilne są urządzenia przenośne wyposażone w sondy „antenki”. Wiele urządzeń, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych, jest przeznaczonych do montażu na stałe. Są to systemy detekcyjne w garażach, centrale detekcji gazów naścienne oraz szynowe, biogazy, kontrolery uziemienia oraz inne.

Kategoria: BHP