Ile zarabia psycholog? Poznaj zarobki psychologów w Polsce

Ile zarabia psycholog? Średnie zarobki, pensja w Polsce, Niemczech, USA

Praca psychologa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji medycznych. Co ciekawe, szczegóły tego zawodu reguluje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Jakie są wymagania do zawodu psychologa, ile zarabia psycholog i jakie obowiązki na nim ciążą? Wszystkie te kwestie poruszymy w dzisiejszym artykule.

Czym zajmuje się psycholog?

Osoba na stanowisku psychologa, świadczy przede wszystkim usługi psychologiczne na rzecz osób fizycznych, osób prawnych czy też jednostek organizacyjnych nieposiadających tytułu osobowości prawnej.

Do głównych obowiązków psychologa należy:

 • diagnoza psychologiczna
 • orzekanie o chorobie
 • sporządzanie specjalistycznych opinii psychologicznych
 • udzielania wsparcia psychologicznego
 • przeprowadzanie szczegółowych badań naukowych z zakresu psychologii
 • ogólna działalność nauka i dydaktyczna w dziedzinie psychologii

Tym samym osoba na stanowisku psychologa może ubiegać się o zatrudnienie w takich miejscach jak:

 • wojewódzkie lub powiatowe Urzędy Pracy
 • poradnie rodzinne
 • szkoły i inne placówki oświatowe
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki służb mundurowych (policja, wojsko, służba więzienna, straż graniczna etc.)
 • poradnie rodzinne
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • agencje doradztwa personalnego

Warto dodać, że psycholog posiadający uprawnienia psychoterapeuty, może pomagać w leczeniu osób z chorobami natury psychicznej i psychologicznej.

Sprawdź również: Czym są żółte papiery?

Jak zostać psychologiem?

Wymagania do zawodu psychologa są dosyć mocno wyśrubowane. Przede wszystkim aby zostać psychologiem należy:

 • uzyskać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologii
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • odbyć podyplomowy staż zawodowy
 • płynnie operować językiem polskim, w sposób umożliwiający wykonywanie zawodu
 • uzyskać wpis na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów

Zgodnie z ustawą, do psychologów zaliczyć należy również grupę osób, które uzyskały dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r.

Obecnie wydział psychologii dostępny jest na takich uczelniach jak:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Specjalizacje psychologiczne

Absolwent studiów psychologicznych, może zdecydować się na wybór konkretnej specjalizacji. Do takich należy m.in.:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia reklamy
 • psychologia pracy
 • psychologia zarządzania i organizacji
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia rozwojowa
 • doradztwo personalne
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia zdrowia
 • psychologia sportu
 • psychoterapia
 • psychologia sądowa

Jaki powinien być psycholog?

Zawód psychologa obejmuje nie tylko wymagania formalne. Osoba pełniąca obowiązki psychologa powinna również posiadać empatyczne cechy charakteru i skłonność do ciągłego doskonalenia umiejętności oraz zdobywania wiedzy specjalistycznej.

Każdy psycholog, podobnie jak każdy lekarz, powinien wyróżniać się przede wszystkim:

 • empatią
 • wysoka spostrzegawczością
 • umiejętnością logicznego myślenia
 • otwartością
 • ambicją w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy medycznej

Ile zarabia psycholog w Polsce?

Osoba na stanowisku psychologa zarabia w Polsce średnio 3800 zł brutto. Największe wynagrodzenia psychologów mogą z kolei sięgać nawet 8400 zł brutto (na umowę o pracę). Najmniejsze pensje wynoszą z kolei 2000 zł brutto za etat.

Właśnie takie informacje zawiera specjalny raport wydany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Podobnie jak w innych zawodach, również i tutaj ogromne znaczenie mają takie czynniki jak:

 • staż pracy
 • wielkość firmy/jednostki zatrudniającej
 • województwo, miasto zatrudnienia
 • posiadane umiejętności i wykształcenie
 • forma zatrudnienia

Trzeba również dodać, że psycholog może świadczyć usługę pracy nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale również w formie własnej praktyki lekarskiej. Tym samym za godzinę prywatnej konsultacji psychologicznej może pobierać od 100 do nawet 200 zł.

Zarobki psychologów będą różnić się także od ich konkretnej specjalizacji. Najwięcej zarabiają psychologowie kliniczni oraz psychoterapeuci, a nieco mniej psycholodzy sądowi i sportowi.

Ile zarabia psycholog za granicą?

Pensje psychologów w innych krajach bardzo mocno różnią się od możliwości finansowych w Polsce. Poniżej przybliżone wartości wynagrodzeń w zależności od kraju:

 • Niemcy – ok. 22 tys. zł brutto
 • Wielka Brytania – ok 20 tys. zł brutto
 • Stany Zjednoczone USA – ok. 28 tys. zł brutto

Jak widać decydując się na pracę w zawodzie psychologa za granicą, można liczyć na kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie. Niemniej jednak tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dalej wszystko zależy od umiejętności, stażu pracy oraz specjalizacji kandydata na to stanowisko.


Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.