Ile zarabia nauczyciel? Zarobki nauczycieli 2023

Ile zarabia nauczyciel

Zawód nauczyciela jest pod wieloma względami dość wymagający, a dodatkowo wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone odpowiednie studia. Niestety pomimo ciągłych waloryzacji, zarobki nauczycieli 2023 nie są specjalnie wysokie i z pewnością nie do końca odzwierciedlają zakres ich obowiązków.

Nauczyciel – zarobki w 2023 roku

Wysokość pensji dla nauczycieli ustala co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciel, który posiada tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, otrzymuje minimalne wynagrodzenie na poziomie:

 • nauczyciel początkujący – 3 690 zł,
 • nauczyciel mianowany – 3 890 zł,
 • nauczyciel dyplomowany – 4 550 zł

Ustawa budżetowa określająca podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 lutego i zgodnie z jej założeniami, zarówno nauczyciele, jak i pozostali pracownicy tzw. budżetówki, otrzymali wzrost wynagrodzeń o 7,8%.

Czym zajmuje się nauczyciel?

Nauczyciel w szkole to osoba odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom w określonym przedmiocie. Oto niektóre z zadań, którymi zajmuje się nauczyciel w szkole:

 • Przygotowanie planu nauczania – nauczyciel musi przygotować program nauczania zgodnie z wymaganiami ministerstwa edukacji i krajowymi standardami nauczania.
 • Przygotowanie i prowadzenie lekcji – nauczyciel prowadzi lekcje zgodnie z przygotowanym planem nauczania i dostosowuje podejście do różnych stylów uczenia się uczniów.
 • Ocena postępów uczniów – nauczyciel ocenia postępy uczniów w nauce, korzystając z różnych narzędzi takich jak testy, prace klasowe i projekty.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych – nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, takie jak prezentacje, ćwiczenia i testy, które pomagają w procesie nauczania.
 • Współpraca z rodzicami – nauczyciel komunikuje się z rodzicami uczniów w celu omówienia postępów uczniów w nauce, a także w celu omówienia kwestii związanych z zachowaniem i postawą uczniów.
 • Współpraca z innymi nauczycielami – nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami w celu zorganizowania działań interdyscyplinarnych, takich jak projekty lub wycieczki.
 • Kształtowanie postaw i wartości – nauczyciel pomaga w kształtowaniu postaw i wartości uczniów, zachęcając do szacunku dla innych i różnorodności kulturowej.
 • Rozwój osobisty – nauczyciel ciągle się rozwija, ucząc się nowych metod nauczania i korzystając z możliwości szkoleń i konferencji w celu doskonalenia swojej pracy.
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych – nauczyciel może organizować zajęcia pozalekcyjne, takie jak koła zainteresowań lub kółka naukowe, które pomagają uczniom rozwijać zainteresowania i pasje.
 • Wdrażanie innowacji – nauczyciel może wprowadzać nowe technologie i metody nauczania w celu poprawy jakości nauczania i przyciągnięcia zainteresowania uczniów.

Czy trudno zostać nauczycielem?

Proces zostania nauczycielem w szkole zależy od kraju i regionu, ale zazwyczaj wymaga on uzyskania odpowiedniego wykształcenia, zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauczania i spełnienia określonych wymagań.

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kwalifikacji do nauczania wymaga ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu pedagogiki lub innego przedmiotu, który nauczyciel będzie nauczał. Ponadto, wiele krajów wymaga, aby kandydaci na nauczycieli zdały egzaminy kwalifikacyjne lub przeszły specjalne szkolenia.

Po uzyskaniu kwalifikacji kandydaci na nauczycieli muszą zazwyczaj zdobyć doświadczenie w dziedzinie nauczania poprzez odbycie praktyk lub pracy w innej szkole jako nauczyciel pomocniczy. W niektórych przypadkach wymagane są również specjalne certyfikaty lub licencje.

Podsumowując, zostanie nauczycielem w szkole może być trudnym procesem ze względu na wymagania wykształcenia i doświadczenia, jednak wiele osób decyduje się na karierę nauczyciela, ponieważ uważają, że praca ta jest satysfakcjonująca i dająca poczucie spełnienia.


Przy okazji dowiedz się:


źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.