Minimalne i średnie wynagrodzenie w Niemczech

Minimalne i średnie wynagrodzenie w Niemczech

Wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych w sektorze przedsiębiorstw w Niemczech to kwestia, która interesuje bardzo wiele osób chcących rozpocząć pracę zarobkową w tym kraju. W niniejszym artykule przedstawiamy, ile wynosi minimalne oraz średnie wynagrodzenie w Republice Federalnej Niemiec.

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech – uwarunkowania prawne

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech jest bardzo dokładnie uregulowane prawnie. Począwszy od 2015 roku obowiązuje w tym kraju ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Mindestlohngesetz z 11. sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348)). W pierwszych miesiącach od wprowadzenia ustawy wynagrodzenie w Niemczech dla najmniej zarabiających wynosiło 8,50 euro za jedną godzinę pracy.

Każdy pracownik w Niemczech, poza nielicznymi wyjątkami, ma prawo do tego, by otrzymać wynagrodzenie w kwocie minimalnej określone przez stosowne przepisy. W przywołanej ustawie jest mowa nie tylko o tym, jakie powinny być minimalne zarobki w Niemczech, ale również m.in. o tym, że wynagrodzenie musi być wypłacone pracownikowi przez pracodawcę w określonym w umowie terminie, jednak nie później niż do ostatniego roboczego dnia bankowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zlecone prace zostały zrealizowane.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Niemczech w 2021 roku?

Jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w 2021 roku w Niemczech, to obecnie stawka minimalna za godzinę wynosi 9,50 euro brutto. W przypadku pracownika zatrudnionego na pełen etat (160 godzin), daje to miesięcznie 1520 euro. Sporo osób w obliczaniu pensji należnych od pracodawcy korzysta z wygodnych i intuicyjnych narzędzi, takich jak kalkulator brutto netto.

W prawie są zapisane wyższe stawki płacy minimalnej, które przysługują pracownikom z określonych branż. Zazwyczaj przekraczają one stawkę wynagrodzenia minimalnego o około 2 euro. Najwyższa płaca minimalna przewidziana jest dla branży budownictwa , a dokładniej dla pracowników wykwalifikowanych. Jej wysokość jest wyższa od bazowej pensji minimalnej o przeszło 50%.

Średnie wynagrodzenie w RFN

Minimalne i średnie wynagrodzenie w Niemczech według zawodów ru-geld.de/pl/salary/ to kolejna kwestia, o której poszukuje informacji sporo osób. W internecie bez problemu można znaleźć tabele wynagrodzeń, w których wyszczególnione ważne dane liczbowe odnośnie zarobków uzyskiwanych w niemieckich przedsiębiorstwach.

Jakie dokładnie są średnie zarobki w Niemczech brutto i netto? ru-geld.de/pl/salary/average.html Średnia pensja w Niemczech nie jest regulowana przez przepisy. Oznacza to, że w zależności od różnych czynników może się ona mocno różnić. W każdym kraju związkowym RFN średnia pensja w Niemczech jest nieco inna. Najważniejsze czynniki, które decydują o tym, jakie są średnie zarobki w Niemczech, to: wielkość przedsiębiorstwa (im większe przedsiębiorstwo, tym wyższe płace), gałąź przemysłu, płeć (mężczyźni w Niemczech zazwyczaj zarabiają więcej niż kobiety), wykształcenie pracownika (osoby dobrze wykształcone uzyskują wyższe zarobki) itp.

Średnia krajowa Niemcy w 2019 roku wynosiła 3 994 euro brutto za miesiąc pracy. Dla porównania, w poprzednich latach wysokość średniej pensji w Niemczech plasowała się w sposób następujący:

2015 – 3612 euro brutto,
2016 – 3703 euro brutto,
2017 – 3771 euro brutto,
2018 – 3880 euro brutto.