Sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce. Styczeń 2021

Sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce. Styczeń 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował podsumowanie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Dane dotyczą stycznia 2021 roku. Sprawdźmy, jak wyglądają statystyki w sektorze zatrudnia, transportu oraz rynku zagranicznego. Czy sytuacja pandemiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa drastycznie wpłynęła na krajową sytuację społeczno-gospodarczą w styczniu 2021? Wszystko dokładnie wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Rynek Pracy

Na początek nie mamy dobrych wieści. Statystyki jasno pokazują, że wzrosła ilość bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca i roku. Stopa bezrobocia wzrosła i była porównywalna do tej z początku roku 2018. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Odnotowano spadek zatrudnienia w sektorze gastronomicznym oraz zakwaterowaniu (do 17,2%).

Niewielki spadek zatrudnienia pojawił się natomiast w sektorze wydobywczym i górnictwie, na rynku handlu nieruchomościami oraz w sektorze motoryzacyjnym (naprawy i serwisowanie pojazdów) – spadek wyniósł od 3,8% do 2,5%. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, jak dotąd odnotowano wzrost zatrudnienia, który na początku roku 2021 znacząco wyhamował. Wzrost zatrudnienia pojawił natomiast w gałęzi informacji i komunikacji (o 2,4%) oraz dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji (o 1,4%).

Wynagrodzenia

W styczniu 2021 roku, wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ich siły nabywczej był nadal kontynuowany, aczkolwiek niższy w porównaniu do ubiegłego kwartału w poprzednim roku. Sporym wzrostem cieszyły się natomiast renty oraz emerytury z  pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, który był znacząco wyższy w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. To wzrost o 5% w porównaniu do roku wcześniejszego. W styczniu 2021 roku największe podwyżki płac odnotowano w sektorze produkcyjnym urządzeń elektrycznych (o 7,7%). Na drugim miejscu pod kątem podwyżek jest sektor handlu detalicznego (6,6%), a na trzecim produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,3%).

Ceny towarów

Według raportu GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 wzrosły o 2,7% w skali roku. Największą podwyżką w porównaniu do stycznia ubiegłego roku, objęte zostały usługi mieszkaniowe (o 6,4%). Wzrosły także ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Rolnictwo

Średnia temperatura powietrza w styczniu 2021 roku wyniosła -1,1°C. Była ona o ok. 0,2°C wyższa od średniej z lat 1991–2020. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych były wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz roku. Spadły natomiast ceny mleka oraz żywca wołowego w stosunku miesięcznym. W skali roku z kolei spadły ceny żywca wieprzowego i drobiowego oraz ziemniaków.

Pełną publikację można znaleźć na oficjalnej stronie GUS pod tym linkiem.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny; https://stat.gov.pl

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.