Wniosek o upadłość konsumencką – co powinno się w nim znaleźć?

Wniosek o upadłość konsumencką

Nawet krótkie kilkudniowe przerwy w płynności finansowej bywają stresującym doświadczeniem dla osób prywatnych, które muszą wstrzymywać się z zapłatą wierzytelności. W nadzwyczaj trudnych sytuacjach, kiedy długi rosną, a dłużnik jest trwale niezdolny do ich spłaty, rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć niewypłacalna osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Mowa o całkowitej niewypłacalności uniemożliwiającej spłacanie zobowiązań, przy której zaległości w regulowaniu wierzytelności wynosić powinny co najmniej 3 miesiące. We wniosku już na wstępie powinny znaleźć się takie informacje jak dane dłużnika wraz z jego aktualnym adresem zamieszkania i numerem PESEL.

Do wniosku o upadłość konsumencką konieczny jest spis wierzytelności, w tym także spornych. Dłużnicy zwykle przygotowują taki dokument z pomocą prawnika, który w całym postępowaniu pełni rolę syndyka. Często osoba taka opracowuje także wartościowe dla sądu informacje o osiąganych przez dłużnika dochodach i ponoszonych kosztach, które mają pomóc ustalić, jakim rzeczywistym budżetem dysponuje. Do wniosku załącza się także jego uzasadnienie i dowody potwierdzający deklarowaną sytuację finansową dłużnika.

Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości?

Kiedy sąd zatwierdzi złożony wniosek o upadłość konsumencką, rozpoczyna się właściwa część postępowania. Syndyk, czyli wyznaczony przez sąd prawnik, zawiadamia wierzycieli o rozpoczętym postępowaniu i konieczności zgłoszenia wierzytelności, przesyłając wiadomość z danymi teleadresowymi, pod które należy wysyłać odpowiedź. Po upłynięciu terminu zgłoszeń wierzytelności, syndyk przechodzi do likwidacji masy upadłości, czyli sprzedaży majątku dłużnika celem choćby częściowej spłaty wierzycieli. To jedno z jego najważniejszych zadań w całym postępowaniu – inwentaryzacja, wycena i sprzedaż masy upadłości, a także złożenie do sądu planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem na oddłużenie w szczególnie trudnych sytuacjach. Niesie ona ze sobą pewne skutki, w tym między innymi konieczność oddania własnego majątku na cel spłaty wierzytelności. Niewypłacalne osoby fizyczne, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne, i tak często zmuszone są do sprzedaży własnego majątku, co często nie jest wcale efektywnym sposobem na zamknięcie wierzytelności. Upadłość konsumencka to szansa na kolejną szansę, która wymaga zgody na pewne ograniczenia.

Więcej ciekawych informacji na polskienewsy.com.