Paragraf – znak do skopiowania. Jak go wpisać na klawiaturze?

Paragraf – znak do skopiowania. Jak go wpisać na klawiaturze?

Podczas redagowania dokumentów prawniczych, nierzadko mamy problem ze wstawieniem znaku paragrafu. Niestety europejskie klawiatury nie posiadają gotowego przycisku z tym symbolem, a to niepotrzebnie komplikuje całą sprawę. Jak zatem wstawić symbol paragrafu do dokumentu? Sprawdź różne sposoby!

Jak zrobić znak paragrafu na klawiaturze?

Najszybszym sposobem jest przytrzymanie lewego przycisku Alt i wpisanie liczby “21” lub “0167” na klawiaturze numerycznej. W skrócie: Alt+21 lub 0167.

Ważne jest, aby zablokować klawiaturę numeryczną przyciskiem “Num Lock” – powinna zapalić się wtedy dioda sygnalizująca na klawiaturze. Najczęściej funkcja ta jest domyślnie włączona, niemniej warto o tym pamiętać, gdyby skorzystanie z tego skrótu nie przyniosło spodziewanego rezultatu.

Jak zrobić znak paragrafu na laptopie?

W przypadku laptopów bez klawiatury numerycznej, należy użyć kombinacji “Fn” + “Alt” + “21” lub “0167” na głównej klawiaturze. Jeżeli laptop wyposażony jest w klawiaturę numeryczną, to należy postąpić tak jak to opisywaliśmy w pierwszym sposobie, czyli Alt+21 lub 0167.

Analogicznie jak w przypadku klasycznej klawiatury do PC, również i na laptopie musi być aktywny przycisk “Num Lock”.

Jak zrobić znak paragrafu na macOS?

Najprostszym sposobem jest użycie kombinacji klawiszy “Option” + “6“. Niekiedy znak paragrafu, dostępny jest pod przyciskiem “ESC“. Powyższy skrót działa jednak wyłącznie na wersji U.S. lub U.S. international dla klawiatury.

Aby wstawić symbol paragrafu niezależnie od układu klawiatury na MACu, najlepiej będzie posłużyć się klawiaturą ekranową “ang. Screen Keyboard“. Aby uruchomić klawiaturę ekranową na macOS należy:

  1. Uruchomić “Preferencje systemowe”.
  2. Przejść do elementu „Klawiatura”.
  3. Zaznaczyć opcję: “Pokazuj podgląd klawiatury i znaków na pasku menu”.
  4. Przejść do nowego elementu w pasku menu.
  5. Zaznaczyć opcję: Pokaż okno „Podgląd klawiatury”.
  6. Poczekać na uruchomienie okna z klawiaturą ekranową.

Następnie należy użyć kombinacji klawiszy “Shift” + “Command” + “klawisz funkcyjny”, dzięki której odsłonią się wszystkie opcje znaków, możliwych do wstawienia pod konkretnym klawiszem funkcyjnym.

Znak paragrafu do skopiowania

Jeżeli nie masz możliwości wstawienia paragrafu przy pomocy klawiatury, to możesz zwyczajnie skopiować go z poniższego tekstu. Symbol paragrafu do skopiowania: §

Aby zrobić to najszybciej, wystarczy zaznaczyć ten znak, użyć kombinacji Ctrl+C (kopiuj) i w docelowym miejscu w dokumencie wkleić go skrótem: Ctrl+V.

Czym jest paragraf?

Paragraf (ang. section sign) to podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, którą oznacza w tekście symbolem §. Istnieje nawet podział paragrafów na: ustępy, punkty, litery oraz tirety. Paragrafy pełnią na terenie Polski funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej w aktach wykonawczych. W przypadku ustaw stosuje się natomiast bazowy podział na artykuły zamiast paragrafy.


Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.