Oprocentowanie karty kredytowej — wszystko, co powinieneś wiedzieć

Oprocentowanie karty kredytowej

Karta kredytowa to oprocentowany kredyt bankowy w formie limitu środków na karcie. Dziś przyjrzymy się jej specyfice nieco szerzej. Podpowiemy także, jak działa oprocentowanie kar-ty kredytowej i co możesz zrobić, aby uniknąć płatności odsetek.

Jak wskazują dane PRNews, na koniec III kwartału 2021 roku banki obsługiwały w sumie 5,7 mln kart kredytowych. Dla wielu Polaków limit na karcie jest alternatywą dla tradycyjnych kredytów, w dodatku nierzadko tańszą.

Karta kredytowa — czym jest?

Karta kredytowa jest rodzajem kredytu bankowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów z jednorazową wypłatą pieniędzy na konto przybiera formę limitu środków na karcie. Jego wysokość zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej wnioskującego. Tę kredytodawcy badają dokładnie tak samo, jak w przypadku innych produktów kredytowych. Razem z wnioskiem o wydanie karty, wnioskujący muszą więc dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu.

Jak działa karta kredytowa?

Zasada działania karty kredytowej jest bardzo prosta. Jeśli bank wyda pozytywną decyzję i przyzna Ci limit środków (np. 20 000 zł), właśnie taką kwotę będziesz mógł spożytkować na dowolny cel — jednorazowo, finansując większy wydatek, lub wykonując drobne transakcje jedynie od czasu do czasu. Przy pomocy karty możesz płacić w internecie oraz stacjonarnych sklepach i punktach usługowych. Każda wykonana kartą operacja zmniejsza limit, każda spłata go odnawia.
Ogromną zaletą korzystania z karty jest możliwość uniknięcia płatności odsetek. Zanim wyjaśnimy, jak tego dokonać, przyjrzyjmy się bliżej specyfice samego oprocentowania kart kredytowych.

Oprocentowanie kart kredytowych — jak działa?

Od zadłużenia na karcie kredytowej bank nalicza odsetki. Ich maksymalną wysokość definiuje prawo. Zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu cywilnego maksymalne nominalne oprocentowanie kart kredytowych (oraz innych kredytów i pożyczek) nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5%.

Maksymalne oprocentowanie = 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Na skutek podwyżki stop procentowych, która miała miejsce w listopadzie 2021 roku, maksymalny próg oprocentowania kart kredytowych nie może obecnie przekroczyć poziomu 9,50% w skali roku.

Dzięki specyficznej konstrukcji karty płatności odsetek możesz jednak uniknąć. Jak tego dokonać?

Każda karta kredytowa ma tzw. okres bezodsetkowy (grace period). Składa się on z dwóch cykli: okresu rozliczeniowego i czasu na spłatę zadłużenia.

Okres rozliczeniowy trwa 30 dni. Jego zakończeniem jest podsumowanie wszystkich wykonanych w tym czasie transakcji i wygenerowanie wyciągu.
Czas na spłatę zadłużenia to okres pomiędzy zamknięciem cyklu rozliczeniowego a terminem spłaty zadłużenia. W zależności od parametrów danej karty trwa z reguły od 17 do 26 dni.

Jeśli spłacisz całe figurujące na wyciągu zadłużenie w trakcie trwania okresu bezodsetkowego (jego długość stanowi połączenie długości okresu rozliczeniowego i czasu na spłatę zadłużenia i w zależności od banku wynosi od 47 do 56 dni), bank nie naliczy odsetek, a kredyt na karcie okaże się wyjątkowo tani.

Nie tylko odsetki

Analizując opłacalność korzystania z karty kredytowej, pamiętaj, że oprocentowanie zadłużenia nie jest z reguły jedynym kosztem, jaki będziesz musiał ponieść. Oprócz odsetek banki często naliczają także dodatkowe opłaty, np. miesięczną opłatę za obsługę karty kredytowej czy opłatę za odnowienie limitu środków. Aby zweryfikować, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze, zwróć uwagę na wartość RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO zawiera w sobie nie tylko odsetki, ale także wszystkie dodatkowe koszty towarzyszące pożyczeniu pieniędzy. Zanim wybierzesz konkretną kartę kredytową, zwróć więc uwagę nie tylko na długość okresu bezodsetkowego (im dłuższy, tym więcej czasu na spłatę kredytu bez odsetek), ale także na wartość RRSO.

Źródło:

https://www.najlepszekonto.pl/ranking-kart-kredytowych

Autor
Zespół redakcyjny Joblife

Od lat pragniemy dostarczać Państwu najświeższe informacje z dziedziny przemysłu, finansów oraz prawa pracy. Nasz zespół każdego dnia gromadzi setki informacji i starannie selekcjonuje treści pod kątem użyteczności i rzetelności.