Jakie są konsekwencje upadłości gospodarczej firmy?

Jakie są konsekwencje upadłości gospodarczej firmy?

Różności

Konsekwencje ogłoszenia upadłości gospodarczej firmy oddziałują nie tylko na jej zadłużonego właściciela, ale często również na wiele osób z otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa. To przede wszystkim niepokojąca informacja dla wierzycieli i kontrahentów firmy, którzy chcą odzyskać należności. Na jakie następstwa trzeba przygotować się podczas ogłoszenia upadłości gospodarczej firmy?

Skutki ogłoszenia upadłości gospodarczej firmy

W momencie złożenia wniosku o upadłości gospodarczej firmy [link do proponowanej zakładki „Upadłość gospodarcza firmy”, którą można znaleźć w naszej rekomendacji treści na stronę] przedsiębiorca traci prawo do zarządzania jej majątkiem, a także częścią lub całością majątku prywatnego w zależności od rodzaju działalności gospodarczej lub roli w spółce. Te składowe należą do masy upadłościowej, której podział ma za zadanie zaspokojenie wierzycieli. Co ważne, firma może nadal funkcjonować z pewnymi ograniczeniami i konieczne jest dodanie do jej nazwy sformułowania „w upadłości likwidacyjnej” lub „w upadłości układowej”.

Wierzyciel upadłego przedsiębiorstwa, aby odzyskać swoją należność, zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek. Jeżeli wniosek jest zasadny, trafia on na listę wierzytelności do jednej z czterech kategorii wierzycieli. W trakcie podziału masy upadłościowej kategorie mają wpływ na kolejność spłaty należności, która może być zwrócona w całości, w ratach, proporcjonalnie lub umorzona.

Czy konsekwencją ogłoszenia upadłości jest zamknięcie firmy?

Nie zawsze ogłoszenie upadłości jest związane z zamknięciem firmy. Należy jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości, ma obowiązek tego dokonać. Zaniedbanie w tej kwestii uznawane jest za rażące niedbalstwo. W takim przypadku nie dość, że firma zostanie zamknięta, to jej właściciel może otrzymać czasowy zakaz prowadzenia działalności i zasiadania w radach nadzorczych.

Firma nie przestanie istnieć, jeśli masa upadłości pokryje wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli. W takiej sytuacji pozostała część majątku zwracana jest upadłemu i może on kontynuować prowadzenie firmy. Częściej jednak masa upadłościowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. W wyjątkowych sytuacjach sąd może umorzyć pozostałe zadłużenia lub podzielić je nie w całości, a proporcjonalnie pomiędzy wierzycieli.

W sytuacji konieczności zgłoszenia upadłości gospodarczej firmy warto zwrócić się o pomoc prawną. Kancelaria Vertex oferuje obsługę prawną firm i prowadzi sprawy związane z upadłością przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze