Ile doba ma sekund? Doba urzędowa i doba astronomiczna

Ile doba ma sekund? Doba urzędowa i doba astronomiczna

Większość z nas doskonale kojarzy pojęcie doby, na którą składa się okres dzienny i okres nocny. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie obliczyć, ile jedna doba ma sekund, minut czy nawet godzin. Wiedzy tej możemy potrzebować w wielu sytuacjach, a niekiedy lubimy tylko przeczytać takie fakty z czystej ciekawości. Sprawdźmy zatem, ile trwa doba oraz czym różni się doba astronomiczna od doby urzędowej.

Czym jest doba astronomiczna i urzędowa?

Doba astronomiczna to astronomiczna jednostka miary upływu czasu, która bezpośrednio związana jest z ruchem obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Niemniej jednak doba astronomiczna jest równa pełnemu obrotowi ziemi, który trwa dokładne 23 godziny, 56 minut i 4,091 sekund. Z kolei doba urzędowa to uproszczona jednostka czasu, która równa jest okresowi 24 godzin. Tym samym początek dobry astronomicznej może przypadać w różnych porach dnia ziemskiego (w zależności od przyjętego założenia). Ponadto w użyciu są również inne rodzaje dób, takie jak doba:

  • słoneczna;
  • gwiazdowa;
  • księżycowa;
  • cywilna;
  • pokładowa;
  • pracownicza;
  • hotelowa.

Ile sekund ma doba?

Doba urzędowa ma dokładnie 86400 sekund. W przeliczeniu na minuty daje to 1440 minut lub 86 400 000 milisekund (ms).

Analogicznie można postąpić w drugą stronę. Wtedy uzyskamy:

  • 1 godzina = 1/24 doby;
  • 1 minuta = 1/1440 doby;
  • 1 sekunda = 1/86400 doby;

Na koniec warto dodać, że doba urzędowa utożsamiana jest z dobą cywilną, która trwa od godziny 00:00 jednego dnia i kończy się o godzinie 00:00 drugiego dnia. Przy okazji sprawdź również, kiedy wypada najdłuższy dzień w roku.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.