Firma w Niemczech czy w Polsce – co jest korzystniejsze?

Firma w Niemczech czy w Polsce

Polacy emigrują za zachodnią granicę w celach zarobkowych już od wielu lat. Coraz częściej zdarza się również, że decydują się na założenie na terenie Niemiec własnej działalności. Dlaczego takie rozwiązanie może być atrakcyjne dla rodzimych przedsiębiorców? Czym wyróżnia się prowadzenie działalności w Niemczech? Czy jest korzystniejsze od warunków, jakie stawia polskie prawo przed przyszłymi właścicielami firm? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Prowadzenie działalności w Niemczech – podstawowe informacje

Prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwość założenia działalności gospodarczej przez każdego obywatela UE w wybranym państwie członkowskim. Wobec tego, jeśli zamieszkujesz w państwie należącym do Unii, z powodzeniem możesz zarejestrować spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Aby wcielić ten pomysł w życie, należy uprzednio spełnić kilka podstawowych warunków. Najbardziej oczywistym z nich jest to, że osoba, która chce otworzyć taką firmę, musi być pełnoletnia. Kolejnym bezwzględnym wymogiem jest posiadanie siedziby, pod której adresem prowadzona będzie dana działalność. Co istotne, aby założyć działalność w Niemczech, nie trzeba być zameldowanym na terenie tego kraju. Konieczne jest natomiast złożenie odpowiedniej dokumentacji, która powinna zawierać:

  • dwustronną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu);
  • dokładny adres, pod którym chcesz zarejestrować swoją firmę;
  • dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania danego zawodu (w przypadku niektórych branż);
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej, jeśli Twoja firma należy do sektora usług;

Jak wygląda proces zakładania firmy w Niemczech?

Procedury zakładania firmy w Niemczech i w Polsce nie wyglądają tak samo. W przypadku otwierania nowej działalności gospodarczej na terenie Niemiec pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć, jest zgłoszenie jej do odpowiednich instytucji i urzędów. Kluczowym miejscem, do którego należy się udać, okazuje się Urząd ds. Działalności Gospodarczej, czyli Gewerbeamt. Tam dokonasz niezbędnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Jakie korzyści może przynieść firma w Niemczech?

Polacy coraz chętniej decydują się na prowadzenie własnego biznesu u naszych zachodnich sąsiadów przede wszystkim dlatego, że niemieckie prawo jest bardzo przychylne przedsiębiorcom. Co szczególnego zawiera? Dla osób z Polski atrakcyjny może być przede wszystkim fakt, że:

  • w Niemczech nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, co jest wymagane przez polski ZUS;
  • ubezpieczenie emerytalne jest dobrowolne dla osób prowadzących jednoosobową działalność;
  • procedura zakładania firmy wymaga mniej formalności;
  • jasne przepisy;
  • wysoka emerytura dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opłacanie składek emerytalnych (do emerytury wliczane są okresy pracy wszystkich krajów członkowskich);
  • można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i prowadzić działalność gospodarczą.

Jak zatem widać, prowadzenie działalności na terenie Niemiec może przynosić wiele korzyści. Jedynym minusem może okazać się dla niektórych fakt, że w Niemczech zachodzi konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak wysoka jakość świadczonych tam usług medycznych z pewnością to rekompensuje.