Zasiłek dla bezrobotnych: ile wynosi kuroniówka? Dane 2021

Zasiłek dla bezrobotnych, kuroniówka

Okres bezrobocia jest dla wielu nas sytuacją skrajnie niekorzystną. O ile jednak posiadamy wtedy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, tak kwota zasiłku dla bezrobotnych nadal pozostaje sporo niższa niż minimalne wynagrodzenie w kraju. Sprawdźmy, jakie są warunki przyznawania tzw. kuroniówki, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych oraz jak zarejestrować się w urzędzie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki przyznawania

Osoba bezrobotna uzyskuje prawo do pobierania zasiłku (tzw. kuroniówki) wtedy, gdy nie Urząd Pracy nie może przygotować dla niej propozycji:

 • odpowiedniej oferty pracy;
 • stażu;
 • przygotowania do zawodu;
 • robót publicznych (prac interwencyjnych);
 • stosownych szkoleń zawodowych.

Ponadto osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, musi spełnić jeszcze jeden wymóg. Mianowicie w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zgłoszeniem się do Urzędu Pracy, powinna być zatrudniona przez okres co najmniej 365 dni. Dodatkowo warunkiem tego zatrudnienia musiało być wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnej stawki krajowej oraz odprowadzanie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Uprzedzając nasuwające się pytanie wyjaśniamy, że w tym okresie zatrudnienia nie uwzględnia się dni urlopów bezpłatnych, które trwały powyżej 30 dni.

A co w przypadku, gdy zatrudnienie odbywało się na zasadzie umowy zlecenie lub umowy agencyjnej? Wtedy droga do uzyskania kuroniówki również pozostaje otwarta, ale pod warunkiem, że opłacali wtedy składki z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub też wykonywali pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby ubiegać się o przyznanie kuroniówki, należy zgłosić się do Urzędu Pracy, a następnie dokonać tam rejestracji. Czynność tę można również wykonać online przez Internet za pomocą portalu praca.gov.pl.

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

To, kiedy otrzymasz pierwszą transzę kuroniówki, zależy od sposobu ustania stosunku pracy. Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz od razu wtedy, gdy pracodawca sam wypowiedział Ci umowę o pracę lub też wygasła ona wraz z okresem, na który została zawarta. Ważnych jest ostatnich 6 miesięcy od momentu rejestracji w UP.

Jeżeli natomiast umowa o pracę została rozwiązania na wniosek pracownika lub też za porozumieniem stron, wtedy pierwsza transza zasiłku przysługuje dopiero po 90 dniach od daty rejestracji w Urzędzie Pracy. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy porozumienie stron zostało zawarte na skutek likwidacji miejsca pracy, ogłoszenia upadłości, zmniejszenia zatrudnienia lub zmiany miejsca zamieszkania).

Najgorszą sytuacją dla osoby bezrobotnej jest sytuacja, w której rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z jego winy lub stosunku służbowego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wtedy na pierwszą wypłatę zasiłku musi poczekać aż 180 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Aktualna kwota zasiłku na rok 2021 to:

 • 1200 zł miesięcznie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
 • 942,30 zł miesięcznie w pozostałym okresie.

Stawka ta obowiązuje od 1 września 2020 roku. Warto dodać, że zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany na okres 180 lub 365 dni. Ważną informację jest także fakt, że stawka kuroniówki podlega waloryzacji wraz z dniem 1 czerwca. Zwiększa się ona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Komu przysługuje roczna kuroniówka?

O zasiłek dla osób bezrobotnych wypłacany przez 365 dni mogą ubiegać się osoby, które:

 • są w wieku powyżej 50 lat i pracowały przez okres co najmniej 20 lat (okres uprawniający do zasiłku);
 • wychowują dziecko w wieku do 15 lat, a współmałżonek również jest osobą bezrobotną – utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;
 • samotnie wychowują dziecko w wieku do 15 lat;
 • zamieszkały na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku była wyższa niż 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce.

Zdjęcie dostarczone przez pl.freepik.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze