Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków? Czy polisy NNW są opcją dla każdego?

ubezpieczenia nnw

Przezorność i zapobiegliwość są bardzo ważne, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i życie nasze i bliskich nam ludzi. Osoby, które chcą czuć się bezpiecznie niezależnie od niespodzianek szykowanych przez los, korzystają z ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli polis NNW. Dlaczego? Co daje tego typu ubezpieczenie i o czym powinieneś pamiętać, decydując się na wybór ubezpieczenia NNW?

Co obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kto może z niego skorzystać?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jest ubezpieczeniem obejmującym ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku. Ideą tego typu polisy jest zabezpieczenie się nie tyle przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, co przed ich konsekwencjami. Konsekwencje te często bywają bardzo ciężkie i mogą przynieść z dnia na dzień ogromne zmiany w życiu naszym i naszych bliskich. Jeśli nieszczęśliwy wypadek dotknie osobę ubezpieczoną polisą NNW, ubezpieczyciel wypłaca jej środki z tejże polisy, które mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków związanych z powrotem do zdrowia. Najczęściej potrzebne są one na pokrycie kosztów operacji, leczenia, rehabilitacji.

Najczęstsze wypadki NNW to:

  • wypadek samochodowy
  • upadek na rowerze
  • upadek na nartach/snowbordzie
  • upadek ze schodów
  • upadek w wannie
  • upadek z drabiny

Polisa NNW jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym i zależnym wyłącznie od chęci oraz decyzji ubezpieczonego. Posiadanie tego typu polisy zależy też często od zdolności do przewidywania sytuacji, jakie mogą się wydarzyć i skutków jakie będzie mieć dla nas i naszych bliskich. Z tej formy ubezpieczenia powinny skorzystać m.in. osoby udające się na dłuższe lub krótsze wyjazdy po Polsce i zagraniczne. Polisa NNW może chronić praktycznie każdego. Jedynym ograniczeniem jest wiek ubezpieczonego. Górna granica wieku (wyznaczana indywidualnie przez różnych ubezpieczycieli) wynosi zwykle 70 lat. Ubezpieczeniem NNW objąć można również dziecko, jednak to rodzic lub opiekun zawierają wówczas odpowiednią umowę.

Dlaczego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków warto jest zawrzeć korzystając z pomocy eksperta finansowego ANG?

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy NNW, warto zwrócić się o pomoc do eksperta ANG, który:

  • posiada dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia oraz ceną;
  • przeprowadzi szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne i będą jedynie generować niepotrzebne koszty;
  • znajdzie korzystne rozwiązanie nawet wówczas, jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia.

Pamiętaj, aby do wyboru ubezpieczenia NNW zawsze podchodzić bardzo rozważnie. Od wyboru właściwej polisy zależy, jakiego rodzaju zabezpieczenie zyskasz na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.