Odszkodowanie za mobbing w pracy. Gdzie zgłosić mobbing?

mobbing

Idealna praca powinna być dobrze płatna, szanować prawa pracownika i tolerować jego poglądy. Każdy pracownik ma swoje indywidualne oczekiwania, ale większość z nas zgodzi się z jednym. W pracy trzeba się czuć po prostu dobrze. Czasy jednak szybko się zmieniają, rosną wymagania pracodawców i pracowników przez co nie trudno o napięte relacje lub zwyczajny mobbing w pracy. Tylko co to właściwie jest?

Mobbing w pracy – definicja

Kodeks pracy przedstawia mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jak rozpoznać mobbing w miejscu pracy?

Oznaki mobbingu w miejscu pracy mogą być subtelne, ale ważne jest je rozpoznać, aby podjąć odpowiednie kroki w celu ich zatrzymania. Oto lista pierwszych oznak mobbingu:

 • Izolacja społeczna: Odczuwanie wykluczenia z grupy, pomijania w ważnych komunikacjach lub wydarzeniach firmowych.
 • Pogorszenie relacji: Nagła zmiana stosunku kolegów lub przełożonych w kierunku negatywnego lub agresywnego zachowania.
 • Komentarze poniżające: Otrzymywanie nieprzyjaznych uwag, docinek lub wyśmiewania z wyglądu, osiągnięć lub umiejętności.
 • Brak wsparcia: Brak wsparcia od współpracowników lub przełożonych w zadaniach lub sytuacjach, które były wcześniej standardowe.
 • Przesuwanie winy: Przesuwanie na Ciebie winy za problemy lub błędy, za które nie jesteś odpowiedzialny/a.
 • Nadmierne obciążenie: Zadawanie nadmiernie wymagających zadań, które wydają się nierealne do wykonania w określonym czasie.
 • Manipulacja informacją: Celowe ukrywanie informacji lub dawanie fałszywych informacji w celu utrudnienia Twojej pracy.
 • Zmiany w odpowiedzialnościach: Nagła i nieuzasadniona zmiana Twoich obowiązków bez wcześniejszego poinformowania.
 • Znikające awanse: W przypadku regularnych awansów lub podwyżek, nagle zauważysz, że jesteś wykluczany/a z tych korzyści.
 • Fizyczne lub psychiczne objawy: Odczuwanie chronicznego stresu, lęków, bezsenności lub innych objawów zdrowotnych związanych z pracą.
 • Naruszenie prywatności: Naruszanie Twojej prywatności, np. czytanie Twoich prywatnych wiadomości lub dokumentów.
 • Seksualne i rasistowskie uwagi: Otrzymywanie nieodpowiednich uwag dotyczących płci, orientacji seksualnej, rasy lub wyznania.
 • Czujesz się zagrożony/a: Jeśli odczuwasz, że Twoje zdrowie fizyczne lub psychiczne jest zagrożone przez zachowanie innych osób w miejscu pracy.

Pamiętaj, że każdy przypadek mobbingu jest unikalny, i jedna oznaka może nie oznaczać od razu mobbingu. Jeśli masz wątpliwości, warto porozmawiać z przełożonym lub skonsultować się z profesjonalistą ds. psychologii lub prawa pracy.

Do czego może prowadzić stosowanie mobbingu?

Mobbing w miejscu pracy może prowadzić do poważnych skutków psychologicznych u pracownika, które mogą wpływać na jego ogólne zdrowie emocjonalne, fizyczne i zawodowe. Oto niektóre z możliwych zmian w psychice pracownika na skutek mobbingu:

 • Stres i lęki: Ciągłe napięcie, poczucie zagrożenia i lęki związane z oczekiwaniem na kolejne ataki lub trudne sytuacje w pracy.
 • Depresja: Odczuwanie smutku, beznadziejności, braku energii i utraty zainteresowania życiem lub pracą.
 • Niska samoocena: Stałe krytykowanie i poniżanie mogą obniżać poczucie własnej wartości i prowadzić do niskiej samooceny.
 • Izolacja społeczna: Pracownik może zaczynać unikać kontaktów z innymi w obawie przed nowymi sytuacjami mobbingu.
 • Bezsenność: Ciągłe myśli o sytuacjach mobbingu mogą prowadzić do trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.
 • Irracjonalne zachowanie: Reakcje emocjonalne mogą się zmieniać, a pracownik może stać się nadmiernie wrażliwy na otoczenie.
 • Problemy zdrowotne: Długotrwały stres związany z mobbingiem może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, trudności z układem trawiennym czy osłabiony układ odpornościowy.
 • Utrata motywacji: Pracownik może stracić motywację do pracy, wykonywania zadań i osiągania celów.
 • Naruszenie życia osobistego: Mobbing może wpływać na relacje społeczne, rodzinne i życie osobiste pracownika.
 • Myśli samobójcze: W skrajnych przypadkach, ciągła presja i niewłaściwe traktowanie mogą prowadzić do myśli samobójczych.
 • Zaburzenia lękowe: Mobbing może prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD) czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
 • Zmniejszona wydajność: Skupianie się na sytuacjach mobbingu może prowadzić do obniżonej wydajności zawodowej.
 • Brak zaufania: Pracownik może stawać się mniej ufny wobec innych osób i utracić poczucie bezpieczeństwa.
 • Ucieczka zawodowa: W efekcie mobbingu pracownik może zacząć rozważać zmianę pracy, aby uniknąć dalszych trudności.

Zrozumienie, jak mobbing może wpływać na psychikę pracownika, podkreśla pilną potrzebę działań prewencyjnych i reakcji ze strony pracodawcy oraz współpracowników. Wsparcie psychologiczne, edukacja na temat mobbingu oraz tworzenie zdrowych i szanujących relacji w miejscu pracy są kluczowe dla zapobiegania i rozwiązywania tego problemu.

Mobbing w pracy – gdzie zgłosić nadużycie?

Osoby poszkodowane na skutek mobbingu, mają prawo zgłosić swoje podejrzenia do organów ścigania. Czy warto podjąć się takich działań? Z jednej strony trzeba powiedzieć, że każdy proceder nękania czy poniżania pracownika należy ukrócić. Z drugiej strony jednak trzeba zrozumieć sytuację poszkodowanego.  Nie każdy ma siłę i czas uczestniczyć w długim procesie sądowym, nie mówiąc o ewentualnych kosztach.

Gdzie więc zgłosić podejrzenie o stosowaniu mobbingu? Jeżeli czynów tych dopuszcza się bezpośredni przełożony lub współpracownik, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się do swojego pracodawcy. Sytuacje bywają różne. Niekiedy prezes firmy nie ma pojęcia o problemach w zespole, a zgłoszenie takiej sytuacji nie powinno zostać zignorowane. W końcu problem ten nie odbija się wyłącznie na samopoczuciu pracowników, ale również na ogólnej kondycji firmy. Co innego gdy prezes doskonale wie o zabronionych praktykach stosowanych przez swoich pracowników lub co gorsza sam je stosuje.

Jeżeli sytuacja jest na tyle napięta, że oficjalne zgłoszenie mobbingu do prezesa nie przynosi rezultatów, to możliwości jest tak na prawdę kilka. W pierwszej kolejności o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Personalia osoby, która dokonała zgłoszenia nie zostaną ujawnione. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie mobbingu do Sądu Pracy. Należy przy tym załączyć ewentualne dowody na niewłaściwe traktowanie, np. nagrania z rozmów czy zeznania świadków. Zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa można zgłosić w najbliższym komisariacie policji.

Kara za mobbing w miejscu pracy

Poszkodowani mogą liczyć na dwa główne świadczenia, w ramach rekompensaty za poniesione straty materialne i osobowe. Jeżeli na skutek mobbingu doszło do obrażeń ciała, a idąc dalej pojawiły się koszty leczenia, to poszkodowanemu przysługuje zwrot wszystkich pieniędzy. Innym świadczeniem jest zadośćuczynienie, które dotyczy wyłącznie szkód osobowych (moralnych). O ile kwotę odszkodowania można obliczyć, tak wysokość zadośćuczynienia będzie zależna od wielu czynników. Sądy ustalają wysokość zadośćuczynienia za mobbing na zasadach bardzo indywidualnych. Biorą pod uwagę rozmiar doznanych krzywd oraz ich wpływ na dalsze funkcjonowanie pokrzywdzonego przez mobbing.


Sprawdź również:

źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.