mobbing

Odszkodowanie za mobbing w pracy. Gdzie zgłosić mobbing?

Prawo

Idealna praca powinna być dobrze płatna, szanować prawa pracownika i tolerować jego poglądy. Każdy pracownik ma swoje indywidualne oczekiwania, ale większość z nas zgodzi się z jednym. W pracy trzeba się czuć po prostu dobrze. Czasy jednak szybko się zmieniają, rosną wymagania pracodawców i pracowników przez co nie trudno o napięte relacje lub zwyczajny mobbing w pracy. Tylko co to właściwie jest?

Mobbing w pracy – definicja

Kodeks pracy przedstawia mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing w pracy – gdzie zgłosić nadużycie?

Osoby poszkodowane na skutek mobbingu, mają prawo zgłosić swoje podejrzenia do organów ścigania. Czy warto podjąć się takich działań? Z jednej strony trzeba powiedzieć, że każdy proceder nękania czy poniżania pracownika należy ukrócić. Z drugiej strony jednak trzeba zrozumieć sytuację poszkodowanego.  Nie każdy ma siłę i czas uczestniczyć w długim procesie sądowym, nie mówiąc o ewentualnych kosztach.

Gdzie więc zgłosić podejrzenie o stosowaniu mobbingu? Jeżeli czynów tych dopuszcza się bezpośredni przełożony lub współpracownik, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się do swojego pracodawcy. Sytuacje bywają różne. Niekiedy prezes firmy nie ma pojęcia o problemach w zespole, a zgłoszenie takiej sytuacji nie powinno zostać zignorowane. W końcu problem ten nie odbija się wyłącznie na samopoczuciu pracowników, ale również na ogólnej kondycji firmy. Co innego gdy prezes doskonale wie o zabronionych praktykach stosowanych przez swoich pracowników lub co gorsza sam je stosuje.

Jeżeli sytuacja jest na tyle napięta, że oficjalne zgłoszenie mobbingu do prezesa nie przynosi rezultatów, to możliwości jest tak na prawdę kilka. W pierwszej kolejności o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Personalia osoby, która dokonała zgłoszenia nie zostaną ujawnione. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie mobbingu do Sądu Pracy. Należy przy tym załączyć ewentualne dowody na niewłaściwe traktowanie, np. nagrania z rozmów czy zeznania świadków. Zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa można zgłosić w najbliższym komisariacie policji.

Kara za mobbing w miejscu pracy

Poszkodowani mogą liczyć na dwa główne świadczenia, w ramach rekompensaty za poniesione straty materialne i osobowe. Jeżeli na skutek mobbingu doszło do obrażeń ciała, a idąc dalej pojawiły się koszty leczenia, to poszkodowanemu przysługuje zwrot wszystkich pieniędzy. Innym świadczeniem jest zadośćuczynienie, które dotyczy wyłącznie szkód osobowych (moralnych). O ile kwotę odszkodowania można obliczyć, tak wysokość zadośćuczynienia będzie zależna od wielu czynników. Sądy ustalają wysokość zadośćuczynienia za mobbing na zasadach bardzo indywidualnych. Biorą pod uwagę rozmiar doznanych krzywd oraz ich wpływ na dalsze funkcjonowanie pokrzywdzonego przez mobbing.

Sprawdź również:

źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl

1 komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze