Nowe podatki w 2021 roku

Nowe podatki 2021

Po zakończeniu niezbyt wesołego roku 2020, rok 2021 przyniósł ludziom nie tylko nowe postanowienia, ale także nowe opłaty, nowe podatki. Jakie to będą opłaty i na czym będą polegały?

Nowe podatki

Podatek cukrowy

Jednym z wielu intrygujących podatków w nowym roku jest tak zwany podatek cukrowy. Na czym on będzie polegać? Podatek ten został wdrążony w życie już 01.01.2021 roku, chociaż miał obowiązywać już od połowy roku 2020, i będzie polegać na nałożeniu dodatkowej opłaty na przedsiębiorców, firmy rozprowadzające produkty zawierające cukier wliczając w to także alkohol. Ustawa potwierdzająca to mówi, że opłata będzie pobierana od napojów:

– zawierających cukier lub substancje słodzone (także alkohole w opakowaniach mniejszych niż 300ml)

– zawierających taurynę (obecna w napojach energetycznych), kofeinę, czyli substancje aktywne

Podatek ten będzie zależny od ilości powyższych substancji znajdujących się w danym napoju i będzie wyglądał następująco:

– 50 groszy na litr napoju z cukrem lub inną substancją słodzącą

Oprócz tego obowiązywać będą dodatkowe opłaty (po około 10 groszy) za taurynę i kofeinę wliczane do podatku cukrowego.

Podatek od plastiku

Będzie wynosił od około 80-ciu eurocentów za jeden kilogram tworzyw sztucznych.
Podatek od psa

Bardzo dużo osób posiada te pocieszne czworonogi. Niestety, w roku 2021 także i od nich zwiększony zostanie, ściągany już, podatek. Opłata ta wzrośnie o około 5 polskich złotych i będzie wynosić około 130 złotych.

Podatek od nieruchomości

Ten podatek będzie obowiązywać dla każdego właściciela domu lub mieszkania, ale także terenu gospodarczego/rolniczego i budynku. Opłaty te mogą wzrosnąć w taki sposób:

– podatek od budynków mieszkalnych: do 0,85 złotych od 1 m kwadratowego

– podatek od terenów gospodarczych, gruntów rolniczych: do 0,99 złotych od 1 m kwadratowego powierzchni

– podatek od budynków przeznaczonych do działalności gospodarczej lub części mieszkalnych związanych z takim działaniem: do 24,84 złotych od 1 m kwadratowego powierzchni

Podatek od środków transportowych

Będzie on dotyczył posiadaczy autobusów i samochodów ciężarowych, czyli takich, które przekraczają całkowitą, dopuszczalną wagę wynoszącą około 3 i pół tony. Na temat opłat wiadomo, że będą one ustalane przez radę danej gminy. Przykładowo w Warszawie właściciel takiego samochodu (waga do 5,5 tony) zapłaci maksymalnie 880,76 zł.

Podatek od “małpek”

Ten podatek będzie dotyczył przedsiębiorstw rozprowadzających i sprzedających napoje alkoholowe nieprzekraczające jednak 300ml. Będzie to około 25 złotych za litr stuprocentowego alkoholu w opakowaniach po 300 mililitrów.

Zwiększenie płatności abonamentu RTV

W 2021 roku wzrosną płatności dotyczące abonamentu RTV i będzie to wyglądać następująco:

– 7,50 zł (wzrost o 50 groszy) w przypadku telefonu, odbiornika radiofonicznego

– 24,50 zł (wzrost o 1,80 zł) w przypadku telewizji, odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

W 2021 roku prawdopodobne jest także wdrążenie takich podatków jak podatek handlowy czy podatek od deszczu. Na czym będą polegały?

Podatek handlowy

Opłaty będą ponosić przedsiębiorstwa handlowe i będą one miały dwie stawki: pierwsza w wysokości 0,8 procenta i druga w wysokości 1,4 procenta.

Podatek od deszczu

Podatek od deszczu to projekt ustawy mającej przeciwdziałać suszy. Opłata ta będzie dotyczyć gospodarstw lub działek mających od około 600 metrów kwadratowych powierzchni i zabudowie wynoszącej około 50%. Jednakże właściciele niektórych domów jednorodzinnych mogą uniknąć takowej opłaty poprzez mniejszą ilość zabudowania.

Są to tylko niektóre z około 19 wprowadzanych podatków na rok 2021.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym