Mycie samochodu na posesji – kiedy jest zgodne z prawem?

Mycie samochodu na posesji – kiedy jest zgodne z prawem?

Samodzielnie mycie samochodu pod chmurką i na własnej posesji wydaje się całkiem rozsądne. Nie musimy się spieszyć, stosujemy własne środki myjące i na spokojnie możemy zadbać o każdy detal. Oprócz tego mycie auta pod domem to spora oszczędność. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszędzie mycie samochodu na posesji jest zgodne z prawem. Właśnie ten temat postaramy się dzisiaj nieco wyjaśnić.

Czy mycie samochodu na posesji jest legalne?

Zgodnie z polskim prawem, zabronione jest mycie samochodów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Za złamanie tego przepisu grozi mandat nawet do 500 zł. Szczegółowe warunki w tym zakresie regulują samorządy poszczególnych gmin.

Wszystko opiera się o zapis “Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach“. Precyzuje to art. 4, który brzmi następująco:

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: (…)

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

Na podstawie powyższych zapisów, to samorządy gminne mogą dysponować własnym regulaminem i ewentualnymi karami finansowymi za nieprzestrzeganie zasad sanitarnych podczas mycia pojazdów pod domem. Bez względu jednak na gminne przepisy, w całej Polsce istnieje zakaz odprowadzania zanieczyszczonej wody bezpośrednio do ziemi lub zbiorników wodnych.

Gdzie mogę legalnie umyć samochód?

Zgodnie z przepisami, samochód należy myć w punktach do tego przeznaczonych, czyli myjniach, warsztatach czy serwisach car-detailingowych, posiadających odpowiednie zaplecze sanitarno-techniczne. Wszystko zależy od miejsca, w którym mieszkamy, ponieważ to samorządy gmin określają szczegółowe warunki w powyższym zakresie.

Najczęściej jednym z wymogów jest niezanieczyszczanie środowiska i odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Dodatkowo możemy napotkać się na zapisy stanowiące o tym, że myciu może być poddane wyłącznie nadwozie pojazdu. W niektórych gminach spotkamy się także z zapisem, że mycie samochodu powinno odbywać się na utwardzonej powierzchni i bez użycia detergentów chemicznych — w tym szamponów. Za nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie grozi mandat w wysokości 500 zł.

Kiedy mogę umyć samochód na swojej posesji?

Polskie prawo dopuszcza mysie samochodu na własnej posesji, ale tylko i wyłącznie pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ścieki powinny być odprowadzane w całości do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. To wiąże się z koniecznością przebudowy istniejącego garażu, warsztatu czy podwórka tak, aby zużyta woda nie trafiała bezpośrednio do gruntu.

Sprawdź również:


źródło: prawo-jazdy-360.pl, auto-swiat.pl
zdjęcie: unsplash.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.